Vad är växtätare?

Växtätare är en del av en näringsväv

Tom Brakefield / Getty Images

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-1″ data-tracking-container=”true”/>

Tom Brakefield / Getty Images

En näringskedja beskriver födoförhållandet mellan olika organismer, från den första källan till mat och slutar med den sista. Till exempel, om en råtta äter majs och en uggla äter råttan, börjar näringskedjan med en autotrof (majs) och slutar med en köttätare (uggla). Näringskedjor kan variera i antalet länkar som ingår i kedjan för att visa mer detaljerade samband mellan organismer.
Gräsätare äts av köttätare (djur som äter andra djur) och allätare (djur som äter både växter och djur). De finns någonstans i mitten av näringskedjan.

Även om näringskedjor är användbara kan de vara begränsande, eftersom olika djur ibland äter samma födokälla. Till exempel kan en katt också äta råttan från exemplet ovan. För att beskriva dessa mer komplexa samband kan näringsnät, som beskriver sammankopplingen mellan flera näringskedjor, användas.

Växtätare äter många Olika sorters växter