Vad betyder det kinesiska tecknet 日 (rì)?

Det kinesiska tecknet 日 (rì) kan definieras som dag, sol, datum eller dag i månaden. Förutom att vara en självständig karaktär är den också en radikal. Det betyder att 日 (rì) är en del av andra karaktärer som ofta har med solen eller dagen att göra.

Karaktär Evolution

Karaktären 日 är en piktogram som visar solen. Dess tidigaste form var en cirkel med en prick i mitten och fyra strålar som sträckte sig från cirkeln. Den centrala punkten har blivit ett horisontellt streck i den moderna formen av denna karaktär, vilket gör att den liknar tecknet 目 (mù), vilket betyder

öga.

Sun Radical

Här är några karaktärer som innehåller den radikala 日. Många kinesiska ord som inkluderar solradikalen förknippas med dagtid eller ljusstyrka, men det är inte alltid fallet.

早– zǎo – tidigt; morgon

旱 – hàn – torka

旴 – xū – uppgående sol

明 – míng – ljus; klar

星 – xīng – stjärna

春 – chūn – vår (säsong)

晚 – wǎn – kväll; sent; natt

晝 – zhòu – dagtid

晶 – jīng – kristall

曩 – nǎng – i forna tider

Mandarinvokabulär med Rì

Det kinesiska ordet för sol kan också inkorporeras i andra ord och fraser. Se det här diagrammet för några exempel:

Traditionella karaktärer

Förenklade tecken PinyinEngelsk

暗無天日

暗無天日àn wú tiān rì

fullständigt mörker

不日

不日

bù rì

inom de närmaste dagarna

出生日期出生日期chū shēng rì qī

födelsedatum

光天化日光天化日

guāng tiān huà rì

i dagsljus

節日

節日

jié rìSemester星期日

星期日

xīng qī rì Söndag

日出

日出

rì chūsoluppgång

日本

日本

Rì běnJapan

日記

日記

rì jì

dagbok

生日

生日shēng rìfödelsedag

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg