Vad en kontrollerad variabel är och varför den är viktig

En kontrollerad variabel är en som forskaren håller konstant (kontroller) under ett experiment. Den är också känd som en konstant variabel eller helt enkelt som en ”kontroll”. Kontrollvariabeln är inte en del av ett experiment i sig – den är varken den oberoende eller beroende variabeln – men den är viktig eftersom den kan ha en effekt på resultaten. Det är inte samma sak som en kontrollgrupp.

Varje givet experiment har många kontrollvariabler, och det är viktigt för en vetenskapsman att försöka hålla alla variabler konstant förutom den oberoende variabeln. Om en kontrollvariabel ändras under ett experiment kan den ogiltigförklara korrelationen mellan de beroende och oberoende variablerna. När det är möjligt bör kontrollvariabler identifieras, mätas och registreras.

Exempel på kontrollerade variabler

Temperatur är en vanlig typ av styrd variabel. Om en temperatur hålls konstant under ett experiment kontrolleras den.

Övrig exempel på kontrollerade variabler kan vara en mängd ljus, med användning av samma typ av glas, konstant luftfuktighet eller varaktighet av ett experiment.

Vikten av kontrollerade variabler

Även om kontrollvariabler kanske inte mäts (även om de ofta registreras), kan de ha en signifikant effekt på resultatet av ett experiment. Bristande medvetenhet om kontrollvariabler kan leda till felaktiga resultat eller vad som kallas ”konfounderande variabler”. Att notera kontrollvariabler gör det dessutom lättare att reproducera ett experiment och fastställa sambandet mellan de oberoende och beroende variablerna.

Säg till exempel att du försöker avgöra om ett visst gödselmedel har en effekt på växternas tillväxt. Den oberoende variabeln är närvaron eller frånvaron av gödselmedlet, medan den beroende variabeln är växtens höjd eller tillväxttakt. Om du inte kontrollerar mängden ljus (t.ex. om du utför en del av experimentet på sommaren och en del under vintern), kan du förvränga dina resultat.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg