Varför är studiet av histologi viktigt för din övergripande förståelse av anatomi och fysiologi?

Histologi är studiet av hur vävnader är uppbyggda och hur de fungerar. Att veta hur en normal vävnad ser ut och hur den normalt fungerar är viktigt för att känna igen olika sjukdomar.

Det hjälper också att ta reda på vad som orsakar vissa sjukdomar, hur man behandlar dessa sjukdomar och om behandlingen har fungerat. Histologi kan betraktas som studiet av anatomi och fysiologi på mikroskopisk nivå.

Syftet med anatomi och fysiologi

Anatomi och fysiologi är studieområden som försöker förstå hur en organisms kropp är uppbyggd och sammankopplad. Kopplingarna kan vara fysiska, såsom muskler som ansluter till skelett, eller hormonella, såsom hur hjärnan kommunicerar med sköldkörteln.

Anatomins fokus är att förstå fysisk struktur hos de många systemen i kroppen, såsom cirkulationssystemet, skelettsystemet och matsmältningssystemet.

Fysiologins fokus är att förstå hur olika organ i kroppen kommunicerar med varandra för att upprätthålla homeostas, vilket är den process där en organism upprätthåller stabila och optimala nivåer av näringsämnen, energi och temperatur.

Struktur avslöjar funktion

Varje organ i en kropp består av fyra grundläggande typer av vävnader: epitelvävnad, bindväv, muskelvävnad och nervvävnad. Cellerna i dessa vävnader kan dock formas olika när de finns i olika organ. Faktum är att hur cellerna i en vävnad formas kan förutsäga hur den vävnaden fungerar.

Detta beror på att samma struktur- och funktionsmönster upprepas i hela organismen. Vissa vävnader ger styv strukturstöd, såsom ben. Andra drar ihop sig till allmän kraft för rörelse, såsom skelettmuskler. Andra bildar påsar som utsöndrar vätska, såsom spottkörtlar.

Patofysiologi och patologi

Sjukdomar uppstår på grund av att normala vävnader skadas eller gör fel. Patologi och patofysiologi är studiet av sjukdomar och missbildade vävnader i hopp om att förstå deras orsaker och potentiella behandlingar. Patologi undersöker hur en vävnad är onormalt formad.

Patofysiologi undersöker hur en vävnad producerar onormalt molekyler och vätskor. Varken patologi eller patofysiologi skulle vara möjlig utan histologi, eftersom en forskare inte skulle känna igen vad som är onormalt utan kunskap om vad som är normalt.

InflammationEn av de De mest uppenbara tecknen på vävnadsskada är inflammation, som histologin tydligt upptäcker. Inflammation är rekryteringen av många immunceller till en plats för skada eller sjukdom. Inflammation innebär också en vidgning av blodkärlen och en svullnad av det skadade området.

Immunsystemets olika celltyper har distinkta former och egenskaper, vilket kan ses genom histologisk undersökning av en vävnad. Histologi studerar inte bara egenskaperna hos invaderande mikroorganismer i vävnader, utan kan också undersöka dessa mikrober efter att de tagits bort från kroppen, färgats med ett kemiskt färgämne och tittat i mikroskop.

Hur man studerar histologi

Histologi är en visuell studie. Du bör konsekvent titta på diagram, verkliga bilder, läroboksbilder och illustrationer för att studera detta område. Det finns ett antal webbplatser som sammanställer tusentals av dessa bilder som gör det enkelt för dig att studera och förstå bilderna du tittar på.

Övningsquiz och tester kommer också att vara bra för att lära dig den information du behöver. Det är en sak att titta på bilder och diagram, och det är en annan att förstå vad du tittar på, analysera vad det betyder och svara på frågor om det.

En annan resurs som du bör använda är interaktiva diagram. Dessa finns oftast online och kan hjälpa dig att lära dig hur saker fungerar och interagerar som de skulle göra i en levande organism.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vilka är huvudfunktionerna hos Cilia & Flagella?

  • Näringsmässiga typer av bakterier

  • Hur man mäter hämningszonen

  • Fakta om prokaryota

  • Vilka organismer utför fotosyntes?

  • Hur förbereds en renkultur direkt?