Varför översvämmas Nilen varje år?

Säsongsbetonade regn i de etiopiska högländerna föranleder den årliga sommarfloden av Nilen, utan tvekan den längsta floden i världen. I tusentals år möjliggjorde översvämningen av floden Nilen jordbruket som stödde den täta mänskliga befolkningen i flodens nedre dal och delta i Egypten. Översvämningen, som avsatte rik silt längs Nilens översvämningsslätt, var central för de forntida egyptiernas kosmologi och livsvägar, som kallade översvämningstiden ​akhet​. Idag har cykeln dramatiskt förändrats, framför allt av Aswan-dammen.

The Blue Nile

Två stora utloppsfloder smälter samman vid Khartoum och bildar Nilens huvudstamm: Vita Nilen, som reser sig bland de afrikanska stora sjöarna, och Blå Nilen, som faller från de västra etiopiska högländerna. På 3 700 kilometer (2 299 miles) är Vita Nilen den längsta av de två och innehåller inom sin vattendelare det mäktiga Sudd-träsket, ett långvarigt hinder för resor uppströms: Det hindrade till exempel den romerske kejsaren Neros strävan att fastställa Nilens källa.

Ändå är det den 1 450 kilometer långa Blå Nilen som injicerar det voluminösa sommarflomvattnet i systemet. Den egentliga Blå Nilen framträder som Tanasjöns utlopp, belägen på 1 788 meter (5 866 fot); floden går ner från den gamla lavadammen som bildade sjön via de storslagna Tisisatfallen. Dess ultimata källa är Little Abbai, en bäck som växer fram vid berget Gish.

Sommarregn i de etiopiska högländerna

Rörelsen norrut av den intertropiska konvergenszonen, ett ekvatorialbälte där passadvindarna på norra och södra halvklotet blandas, driver sommarens regnperiod i de etiopiska högländerna. Fuktig luft från Indiska oceanen och andra källregioner stiger över de hotande vallarna, vilket främjar kondens och nederbörd. Regnet – kallat ​kiremt​ och tyngst från juni till september – sväller Blå Nilen och dess bifloder och i slutändan Nilens huvudstamm.

Nilen som exotisk ström

Nilflodens vidsträckta mellersta och nedre delar flyter genom Sahara Öken, ett uttorkat land som bidrar lite till flodens vatten. Nilen är känd som en ​exotisk ström​, eftersom den har sin året runt-passage genom torra landsbygden till följd av nederbörd i avlägsna högland.

Andra exempel på betydande exotiska strömmar inkluderar Coloradofloden i Nordamerika, Indusfloden i söder Asien och Tigris-Eufratsystemet i Mesopotamien.

Nilfloden och det lokala ekosystemet

Nilens ​silt​, eller mjuka sediment som sitter längs flodens bädd, innehåller många olika näringsämnen. När översvämningarna ökar, rör det ökade vattenflödet upp silt i hela vattenpelaren. När vattnet drar sig tillbaka lämnar det efter sig det suspenderade sedimentet på de omgivande stränderna. Detta näringstäta sediment tillåter frodig, grön vegetation att växa längs flodens stränder.

Detta sediment påverkar inte bara djurlivet runt Nilen, utan också människorna som driver jordbruk i regionen. Den översvämmande floden och den rika jorden gjorde det möjligt för människorna i regionen att frodas genom att skapa bevattningssystem som förser deras grödor med näringsrikt vatten.

Nilfloden i mänsklighetens historia

De forntida egyptierna spårade den årliga floden av Nilen med kläckt stenar eller brunnar som kallas ​Nilometer​ som mätte flodnivån, framför allt vid Elephantine Island. De tillskrev vänligheten av en normal översvämning med gudomen Hapy; en ynka eller alltför våldsam översvämning, båda ovälkomna, kan förknippas med guden Seths vrede.

Det forntida egyptiska namnet för dagens Egypten var ​Kemet​, ett ord som syftar på Nilflodens gåva av bördiga svart silt. Konstruktionen av Aswan-dammen, som slutfördes 1971, syftade till att kontrollera de årliga översvämningarna i nedre Nilen, även om den genom att göra det minskade deltats sedimenttillförsel och förändrade de traditionella jordbruksmetoderna i Nildalen, som länge var beroende av den naturliga översvämningen. för bevattning och gödsling.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hummingbirds livscykel

  • Ankors livscykel

  • Sorter av långhalsade dinosaurier

  • Livscykeln för en hästfluga

  • En lista över pelagiska fiskar

  • Lista över små bruna spindlar