Vilka är de kemiska namnen på de fyra makromolekylerna?

Makro — prefixet kommer från grekiskan för ”stor”, och makromolekyler passar beskrivningen både i sin storlek och biologiska betydelse. De fyra klasserna av makromolekyler – kolhydrater, proteiner, lipider och nukleinsyror – är polymerer, var och en sammansatt av upprepade mindre enheter sammanfogade till större funktionella molekyler. Dessa mindre enheter har kemiska namn, liksom makromolekylerna de bildar.

Kolhydrater

Den vanligaste byggstenen för kolhydrater är det enkla sockret glukos. Olika konfigurationer av glukosmolekyler producerar stärkelsepolymererna amylos och amylopektin, samt cellulosa, den huvudsakliga makromolekylen som växter är gjorda av.

Proteiner

Proteiner är uppbyggda av olika kombinationer av 20 aminosyror, inklusive glycin, leucin och tryptofan. Varje resulterande protein har ett annat kemiskt namn. Exempel inkluderar keratin, proteinet som utgör hår, och kollagen, som utgör senor.

Lipider

Lipidpolymerer, mer känd som fetter, är gjorda av fettsyror som sammanfogas av glycerol. Eftersom denna glycerol förenar tre fettsyrakedjor kallas den resulterande lipiden en triglycerid.

Nukleinsyror

DNA, eller deoxiribonukleinsyra, kan vara den mest kända makromolekylen. RNA, eller ribonukleinsyra, är en annan medlem av denna klass. Båda typerna är gjorda av nukleotidsubenheter, som var och en innehåller en fosfatgrupp, en monosackarid och en bas som adenin eller tymin.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg