Vilka är två huvudsakliga egenskaper hos en molekylär förening?

Kemiska föreningar skapas när två molekyler går samman på grund av en kemisk reaktion, och dessa föreningar finns i två distinkta former: joniska och molekylära. Dessa typer av föreningar innehåller många strukturella skillnader och egenskaper som skiljer dem från varandra, men två av de mest grundläggande är de typer av bindningar som håller dem samman och deras förmåga att leda värme eller elektricitet.

Kovalenta bindningar

När molekyler går samman för att bilda föreningar, de gör det genom att deras atomer binder kemiskt till varandra. Molekylära föreningar bildas med kovalenta bindningar, som delar elektroner, och den ömsesidiga attraktionen för de delade elektronerna håller samman molekylerna. Joniska föreningar, omvänt, delar inte elektroner; de överför dem från en atom till en annan.

Dålig ledningsförmåga

En annan viktig egenskap hos molekylära föreningar är att de inte leder elektricitet eller värme alls bra. Men jonföreningar, när de smälts, leder både värme och elektricitet ganska bra.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vilka är huvudfunktionerna hos Cilia & Flagella?

  • Näringsmässiga typer av bakterier

  • Hur man mäter hämningszonen

  • Fakta om prokaryota

  • Vilka organismer utför fotosyntes?

  • Hur förbereds en renkultur direkt?