Vilket är det högsta möjliga oxidationstalet för kväve?

Ett oxidationstal i kemi hänvisar till tillståndet för ett grundämne – såsom kväve – i en förening när det antingen förlorar eller får en elektron. Detta antal motsvarar de förlorade eller tillförda elektronerna, där varje förlust av en elektron höjer oxidationstillståndet för det ämnet med en. På samma sätt sänker varje tillägg av en elektron oxidationstillståndet — och antalet — med ett och kallas en reduktion.

Oxidationstillstånd för kväve

Beroende på föreningen kan kväve ha ett oxidationstal så lågt som – 3 eller så högt som +5. Ett exempel på en +5 kväveförening är salpetersyra, som används vid tillverkning av sprängämnen, gödningsmedel och till och med raketbränslen. Nitrater har också oxidationstal på +5. Exempel på nitrater är natriumnitrat, kaliumnitrat och silvernitrat.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg