5 Addera och subtrahera polynomkalkylblad

01

av 03

Vad är polynom?

Kunskaper.se

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-1″ data-tracking-container=”true”/>

Kunskaper.se

Inom matematik och särskilt algebra beskriver termen polynom ekvationer med fler än två algebraiska termer (som ”gånger tre” eller ”plus två”) och involverar vanligtvis summan av flera termer med olika potenser av samma variabler, men kan ibland innehålla flera variabler som i ekvationen till vänster.

02

av 03