5 Arbetsblad för avstånd, hastighet och tid

01

av 05

Arbetsblad nr 1

D. Russell

Skriv ut PDF:en: Arbetsblad för avstånd, hastighet och tid nr 1

När du löser distansproblem, förklara för eleverna att de kommer att använda formeln:

rt = d

eller hastighet (hastighet) gånger tid är lika med avstånd. Till exempel, det första problemet säger:

Prins Davids skepp var på väg söderut med en medelhastighet på 20 mph. Senare reste Prins Albert norrut med en medelhastighet på 20 mph. Efter att Prince David-skeppet hade rest i åtta timmar stod fartygen 280 mil från varandra.

Hur många timmar reste Prince David Ship?

Eleverna ska upptäcka att fartyget reste för sex timmar.

02

av 05