Algebra-arbetsblad för att förenkla ekvationen

Öva med arbetsblad

D.Russell

Ta en titt på arbetsbladet till vänster, som ställer upp ett antal matematiska uttryck som kan förenklas och senare lösas genom att först använda distrib utiv egenskap för att ta bort parenteserna.

I fråga 1, till exempel uttrycket -n – 5(-6 – 7n) kan förenklas genom att fördela -5 över parentesen och multiplicera både -6 och -7n med -5 t få -n + 30 + 35n, vilket sedan kan förenklas ytterligare genom att kombinera lika värden till uttrycket 30 + 34n.

I vart och ett av dessa uttryck är bokstaven representativ för ett antal siffror som kan användas i uttrycket och är mest användbart när man försöker skriva matematiska uttryck baserat på ordproblem.

Ett annat sätt att få eleverna att komma fram till uttrycket i fråga 1, för är genom att säga det negativa talet minus fem gånger negativt sex minus sju gånger ett tal.

Använda den fördelande egenskapen för att multiplicera stora tal

D.Russell

Även om arbetsbladet till vänster inte täcker detta kärnbegrepp, bör eleverna också förstå vikten av den fördelande egenskapen när man multiplicerar flersiffriga tal med ensiffriga tal (och senare flersiffriga tal).

I I det här scenariot skulle eleverna multiplicera vart och ett av talen i det flersiffriga talet, skriva ner ettornas värde för varje resultat i motsvarande platsvärde där multiplikationen inträffar, med eventuella rester som ska läggas till nästa platsvärde.

När du multiplicerar tal med flera platsvärden med andra av samma storlek, måste eleverna multiplicera varje nummer i det första med varje nummer i det andra, flytta över en decimal och en rad nedåt för varje tal som multipliceras i den andra.

Till exempel kan 1123 multiplicerat med 3211 beräknas genom att först multiplicera 1 gånger 1123 (1123), sedan flytta ett decimalvärde åt vänster och multiplicera 1 med 1123 (11 230) och sedan flytta ett decimalvärde åt vänster och multiplicera 2 med 1123 (224 600), flytta sedan ytterligare ett decimalvärde åt vänster och multiplicera 3 med 1123 (3 369 000), och addera sedan alla dessa siffror för att få 3 605 953.

]”>