Bemästra Pythagoras sats med dessa geometrikalkylblad

Historien bakom Pythagoras sats

Wapcaplet/Wikimedia Commons/CC BY 3.0

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-1″ data-tracking-container=”true”/>

Wapcaplet/Wikimedia Commons/CC BY 3.0

Hippasus av Metapontum föddes på 500-talet f.Kr. Man tror att han bevisade existensen av irrationella tal vid en tidpunkt då Pythagoras tro var att heltal och deras förhållanden kunde beskriva allt som var geometriskt. Inte nog med det, de trodde inte att det fanns ett behov av några andra nummer.
Pythagoréerna var ett strikt samhälle och alla upptäckter som hände måste direkt krediteras dem, inte individen som var ansvarig för upptäckten. Pythagoréerna var mycket hemlighetsfulla och ville inte att deras upptäckter skulle 'komma ut' så att säga. De ansåg att heltal var deras linjaler och att alla kvantiteter kunde förklaras med heltal och deras förhållande. En händelse skulle inträffa som skulle förändra själva kärnan i deras tro. Med sig kom Pythagoras Hippasus som upptäckte att diagonalen för en kvadrat vars sida var en enhet inte kunde uttryckas som ett heltal eller ett förhållande.

Vad är hypotenusen?

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-5″ data-tracking-container=”true”/>

Jae Young Ju/Getty Images

Enkelt uttryckt är hypotenusan i en rätvinklig triangel sidan mitt emot den räta vinkeln. Det kallas ibland av eleverna som långsidan av triangeln. De andra två sidorna kallas triangelns ben. Satsen säger att hypotenusans kvadrat är summan av benens kvadrater.

Hypotenusan är den sida av triangeln där C är. Förstå alltid att Pythagoras sats relaterar arean av kvadrater på sidorna av den räta triangeln

Arbetsblad #1

About.com

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-9″ data-tracking-container=”true”/>

About.com

Skriv ut PDF:en: Arbetsblad #1

Arbetsblad #2

About.com

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-12″ data-tracking-container=”true”/>

About.com

Skriv ut PDF:en: Arbetsblad #2

Arbetsblad #3

About.com

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-15″ data-tracking-container=”true”/>

About.com
Skriv ut PDF:en: Arbetsblad #3

Arbetsblad #4

About.com

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-18″ data-tracking-container=”true”/>

About.com

Skriv ut PDF:en: Arbetsblad #4

Arbetsblad #5

About.com

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-21″ data-tracking-container=”true”/>

About.com

Skriv ut PDF:en: Arbetsblad #5

Arbetsblad #6

About.com

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-24″ data-tracking-container=”true”/>

About.com

Skriv ut PDF:en: Arbetsblad #6

Arbetsblad #7

About.com

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-27″ data-tracking-container=”true”/>

About.com

Skriv ut PDF:en: Arbetsblad #7

Arbetsblad #8

About.com

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-30″ data-tracking-container=”true”/>

About.com

Skriv ut PDF:en: Arbetsblad #8

Arbetsblad #9

About.com

” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-33″ data-tracking-container=”true”/>

About.com

Skriv ut PDF:en: Arbetsblad #9

Arbetsblad #10

About.com
” data-caption=”” data-expand=”300″ id=”mntl-sc-block-image_2-0-36″ data-tracking-container=”true”/>
Skriv ut PDF:en: Arbetsblad #10

]”>

Utvald video

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?