Dammode på 1600-talet

01

av 32

Ritning 1

1600-talets dammode – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

Teckningar av Wenceslaus Hollar, cirka 1645

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England och registrerar en samtida syn på kvinnors dräkt. Wenceslaus Hollar som publicerade över två tusen teckningar, var en gravör från 1600-talet som föddes i Prag och tillbringade större delen av sin karriär i England.

Eftersom dessa teckningar gjordes från livsämnen, de är ganska värdefulla som resurser för att undersöka kläderna som kvinnor bar på 1600-talet. Det finns få sådana resurser tillgängliga för någon annan tid före 1800-talet, när damtidningar började innehålla teckningar av mode och när mönsterböcker gavs ut med många illustrationer av samtida kostymer.

Senare bilder i setet visar den stigande trenden i England mot puritanism, som inkluderade en enkel klädsel, huvudbonader inklusive enkla kepsar eller stora hattar som huvudbeklädnad, och mörka färger i klänningar åtföljda av vita kragar och förkläden. Som Calthrop påpekar i den medföljande texten om denna period av kostym, är ”frippery” borta, eller åtminstone minskat.

Dessa illustrationer har anpassats från kopior som tryckts om i Engelsk Kostym: Tudor och Stuart

av Dion Clayton Calthrop, London, 1906. Calthrops enda kommentar till dessa illustrationer var denna:

”Dessa utmärkta teckningar av Hollar behöver ingen förklaring. De ingår i denna bok på grund av deras stora värde som korrekta samtida teckningar av kostym.”

Calthrop trodde uppenbarligen att läsarna skulle vara bekanta med Hollars verk.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England.

02

av 32

Ritning 2

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställde dräkten av kvinnor i England.

03

av 32

Ritning 3

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnors modehistoria, 1600-talet, från livsämnen. Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet, Wenceslaus Hollar publicerade denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England.

04

av 32

Ritning 4

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England.

05

av 32

Ritning 5

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnans modehistoria, 17:e århundradet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställde kvinnors dräkt i England.

06

av 32

Ritning 6

Dammode av 1600-talet – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställde kvinnors kostym i England.

07

av 32

Ritning 7

Dammode den 17:e Århundrade – Hol lar Gravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie av gravyrer föreställande kvinnors dräkt i England.

08

av 32

Ritning 8

1600-talets dammode – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnors modehistoria, 1600-talet, från livsämnen. Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England.

09
av 32

Ritning 9

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England.

10

av 32

Ritning 10

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnors modehistoria, 1600-talet, från livsämnen. Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 17t 100-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England.

11

av 32

Ritning 11

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer dräkten av kvinnor i England.

12

av 32

Ritning 12

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet, Wenceslaus Hollar publicerade denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England.

13

av 32

Ritning 13

Kvinnomode från 1600-talet – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnors modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jon Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer föreställande kvinnors dräkt i England.

14

av 32

Ritning 14

1600-talets dammode – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.
Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England.

15

av 32

Ritning 15

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställde kvinnors dräkt i England.

16

av 32

Ritning 16

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyr teckning ing av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kvinnors kostym i England.

17 av 32

Ritning 17

Dammode av 1600-talet – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis . Licensierad till About.com.

I mitten- På 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England.

18

av 32

Ritning 18

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställde kvinnors dräkt i England.

20
av 32

Ritning 20

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England .

21

av 32

Ritning 21

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen .

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie av gravyrer som föreställer dräkten av kvinnor i England.

22

av 32

Ritning 22

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England.

23

av 32

Ritning 23

Kvinnomode från 1600-talet – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnors modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jon Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställde kvinnors dräkt i England.

24

av 32

Ritning 24

I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställde kvinnors kostym i England.

25

av 32

Ritning 25 – Köpmannens dotter

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Dr awing av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

”Köpmannens dotter” – I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie av gravyrer föreställande kvinnors dräkt i England.

26

av 32

Ritning 26 – Merchant's Wife of London

1600-talets dammode – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnors modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

”Merchant's Wife of London” – I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England.

27

av 32

Ritning 27 – Medborgarfru

”Country Woman” – I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie av gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England.

29

av 32

Ritning 29 – Engelsk Gentle Woman

1600-talets dammode – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen. Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

”English Gentle Woman” – I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kostymen kvinnor i England.

30

av 32

Ritning 30 – Noble Gentlewoman of England

Dammode av 1600-talet – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

”Noble Gentlewoman of England” – I mitten av 17:e århundradet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England.

31

av 32

Ritning 31 – Lady of the Court of England

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645, som illustrerar kvinnors modehistoria, 1600-talet, från livsämnen.

Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

” Lady of the Court of England” – I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställde kvinnors kostymer i England.

32

av 32

Ritning 32 – En engelsk dam av kvalitet

1600-talsmode för kvinnor – Hollargravyrer Teckning av Wenceslaus Hollar, cirka 1645 , som illustrerar kvinnans modehistoria, 1600-talet, från livsämnen. Digital bild © 2003 Jone Johnson Lewis. Licensierad till About.com.

”En engelsk dam av kvalitet” – I mitten av 1600-talet publicerade Wenceslaus Hollar denna serie gravyrer som föreställer kvinnors dräkt i England.