Elegiska par förklarade

En elegisk kuplett är ett par på varandra följande rader i poesi där den första raden är skriven i daktylisk hexameter och den andra raden i daktylisk pentameter. Den romerske poeten Ennius introducerade den elegiska kupletten till latinsk poesi för teman som var mindre upphöjda än epos, för vilka en daktylisk hexameter var lämpad.

Den typiska metern för en elegisk kuplett kan representeras som:

¯ ˘ ˘ | ¯ ˘ ˘ | ¯ ˘ ˘ | ¯ ˘ ˘ | ¯ ˘ ˘ | ¯ x
¯ ˘ ˘ | ¯ ˘ ˘ | ¯ | ¯ ˘ ˘ | ¯ ˘ ˘ | de första två rader av Ovidius Amores I, som är skriven i elegiska kupletter, kan skannas (en notering på skanning i latin poesi) enligt följande, där fetstil markerar de långa stavelserna, de icke fetstilta är korta eller anceps, streck skiljer stavelser, mellanslag skiljer ord och fotändarna är markerade med vertikala linjer:

Ar-ma gra- |

vī nu-me- |

rō vi-o- |

len-ta-que |

bel-la pa- |

rā-bam
ē
-de-re, |

mā-te-ri- |

ā |

con-ve-ni- |

en-te mo- |

dīs.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hamlet – Karaktärsanalys och relationer

  • Sammanfattning av ”Othello” akt tre, scener 1-3

  • ”Othello” Akt 2 Sammanfattning

  • ”Othello” akt 5, scen 2

  • Karaktärsanalys: Kung Lear

  • Akt 4, Scen 6 Analys