En analys av Macbeths ambition

Ambition är drivkraften bakom William Shakespeares tragedi ”Macbeth”. Mer specifikt handlar det om ambition som går okontrollerat av alla moralbegrepp; det är därför det blir en farlig egenskap. Macbeths ambition inspirerar de flesta av hans handlingar, och det resulterar i döden av många karaktärer och den ultimata undergången för både honom själv och Lady Macbeth.

Den Sources of Ambition i ’Macbeth’

Macbeths ambition drivs av ett antal faktorer. För det första har han en djup inre önskan om makt och framsteg. Det är dock inte precis därför han vänder sig till brott. Det krävs två yttre krafter för att tända denna hunger och pressa honom att vidta våldsamma åtgärder för att få makt.

Profetior: Under hela pjäsen gör Macbeth-häxorna ett antal profetior, inklusive att Macbeth kommer att bli kung. Macbeth tror på dem varje gång och använder ofta förutsägelserna för att avgöra sina nästa handlingar, som att döda Banquo. Även om profetiorna alltid visar sig vara sanna, är det oklart om de är förutbestämda fall av öde eller självuppfyllande via manipulation av karaktärer som Macbeth.

Lady Macbeth: Häxorna kan ha planterat det första fröet i Macbeths sinne för att agera på hans ambition, men det är hans fru som driver honom att mörda. Lady Macbeths envishet uppmuntrar Macbeth att lägga sin skuld åt sidan och döda Duncan, och säger åt honom att fokusera på sin ambition, inte på sitt samvete.

Controlling Ambition

Macbeths ambition spirar snart ut ur kontrollera och tvingar honom att mörda om och om igen för att dölja sina tidigare missgärningar. Hans första offer för detta är kammarherrarna som döms av Macbeth för mordet på kung Duncan och dödas som ”straff”.

Senare i pjäsen, Macbeths rädsla för Macduff hetsar honom att förfölja inte bara Macduff utan också hans familj. Det onödiga mordet på Lady Macduff och hennes barn är det tydligaste exemplet på att Macbeth tappar kontrollen över sin ambition.

Balansera ambition och moral

Vi ser också en mer hedervärd syn på ambition i ”Macbeth.” För att testa Macduffs lojalitet låtsas Malcolm vara girig, lustfylld och makthungrig. När Macduff svarar med att fördöma honom och ropa ut för Skottlands framtid under en sådan kung, visar han sin lojalitet mot landet och vägrar att underkasta sig tyranner. Denna reaktion från Macduff, tillsammans med Malcolms val att testa honom i första hand, visar att moralisk kod i maktpositioner är viktigare än ambitionen att nå dit, särskilt blind ambition.

Konsekvenser

Konsekvenserna av ambition i ”Macbeth” är fruktansvärda – inte bara dödas ett antal oskyldiga människor, utan Macbeths liv tar också slut med att han är känd som en tyrann, en betydande undergång från den ädle hjälte han börjar som.

Viktigast av allt, Shakespeare ger varken Macbeth eller Lady Macbeth möjligheten att njuta av vad de har vunnit – kanske vilket tyder på att det är mer tillfredsställande att uppnå dina mål på ett rättvist sätt än att förvärva dem genom korruption.

Slutar våldsam ambition med Macbeth?

I slutet av pjäsen är Malcolm den segrande kungen och Macbeths brinnande ambition har släckts. Men är detta verkligen slutet på alltför långtgående ambitioner i Skottland? Publiken får undra om Banquos arvtagare så småningom kommer att bli kung som profeterats av häxtrion. Om så är fallet, kommer han att agera utifrån sin egen ambition att få detta att hända, eller kommer ödet att spela en roll för att förverkliga profetian?

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Varför byggdes berlinmuren?

  • Utforska Rom under en weekend!

  • Snus: En Historisk Genomgång

  • Hur många guldrusher fanns det på 1800-talet?

  • Vad är den antika sidenvägen?

  • Historien om kalsonger: Från Antiken till moderna stilar