En snabbguide till Shakespeares 154 sonetter

Shakespeare skrev 154 sonetter, som samlades in och publicerades postumt 1609.

Många kritiker delar upp sonetterna i tre grupper:

 1. The Fair Youth Sonnets (Sonett 1 – 126):

Den första gruppen sonetter riktar sig till en ung man som poeten har en djup vänskap med.

The Dark Lady Sonnets (sonetter 127 – 152)

: I den andra sekvensen blir poeten förälskad i en mystisk kvinna . Hennes förhållande till den unge mannen är oklar.

 • De grekiska sonetterna ( Sonetterna 153 och 154)

  : De två sista sonetterna är mycket olika och bygger på den romerska myten om Amor, som poeten redan har jämfört sina muser med.

 • Andra grupperingar

  Andra forskare klumpar ihop de grekiska sonetterna med Dark Lady Sonnets och ropar en annan kluster (nr 78 till 86) som rivaliserande poetsonetter. Detta tillvägagångssätt behandlar sonetternas ämnen som karaktärer och bjuder in pågående frågor bland forskare om i vilken grad sonetterna kan ha varit självbiografiska eller inte.

  Kontroverser

  Även om det är allmänt accepterat att Shakespeare skrev sonetter, ifrågasätter historiker vissa aspekter av hur sonetterna kom till tryck. År 1609 publicerade Thomas Thorpe ”Shakes-Peares Sonnets.”

  Boken innehåller dock en dedikation av ”TT” (förmodligen Thorpe). Detta förvirrar forskare om identiteten av vem boken tillägnades och om ”Mr. WH” i dedikationen kan vara musan för Fair Youth Sonnets.

  Dedikationen i Thorpes bok, om den hade skrivits av förlaget, kan antyda att Shakespeare själv inte godkände publiceringen. Om denna teori är sann är det möjligt att de 154 sonetter vi känner till idag inte utgör helheten av Shakespeares verk.

  ]”>

  Utvald video

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Hamlet – Karaktärsanalys och relationer

  • Sammanfattning av ”Othello” akt tre, scener 1-3

  • ”Othello” Akt 2 Sammanfattning

  • ”Othello” akt 5, scen 2

  • Karaktärsanalys: Kung Lear

  • Akt 4, Scen 6 Analys