Enkla sätt att beräkna procentsatser

Hur mycket är 15 procent av 210? Vad sägs om 75 procent av 440 eller 350 procent av 20? Det vanliga sättet att beräkna procentsatser kan göra dessa problem svåra att göra utan en miniräknare. Som tur är finns det flera tips och tricks du kan använda för att lösa procentproblem utan miniräknare. När du väl förstår dessa enkla metoder blir dessa frågor lätta att lösa.

Vad betyder ”Procent”?

Det är värdefullt att veta ursprunget till termen ​procent​ om du verkligen vill förstå hur man beräknar en procentsats. Ordet ​procent​ kommer från frasen procent. ​Cent​ är en rot som betyder hundra, så procent betyder bokstavligen per hundra. Om man till exempel vet att 30 procent av eleverna i en skola är pojkar, betyder det att det är 30 pojkar per hundra elever. Ett annat sätt att säga detta är att 30 av 100 elever är pojkar.

Allmänt sett är det sättet att räkna ut varje procentsats är att multiplicera antalet objekt i fråga, eller ​X​, med procentformen ​decimal​. För att räkna ut decimalformen för en procent, flytta helt enkelt decimalen två platser åt vänster. Till exempel är decimalformen 10 procent 0,1. Sedan, för att beräkna vad 10 procent av är, säg, 250 elever, multiplicera helt enkelt antalet elever med 0,1.

10 text{ procent av } 250 text{ elever } = 0,1 × 250 text{ elever} = 25 text{ elever}

Några lätta procentsatser att komma ihåg

Om du kan spara procentlistan nedan i minnet, kommer du att kunna beräkna en mängd olika procentsatser utan en miniräknare.

50 procent​ betyder ​ hälften​. För att beräkna 50 procent av ett tal, dividera det med 2. Till exempel är 50 procent av 26 26 dividerat med 2, eller 13.

25 procent​ betyder ​en fjärdedel​. För att beräkna 25 procent av ett tal, dividera det med 4. Till exempel är 25 procent av 12 12 dividerat med 4, eller 3.

10 procent​ betyder ​en tiondel​. För att beräkna 10 procent av ett tal, dividera det helt enkelt med 10 eller flytta decimaltecknet en plats åt vänster. Till exempel är 10 procent av 230 230 dividerat med 10, eller 23.

5 procent​ är ​ett hälften av 10 procent​. För att beräkna 5 procent av ett tal, dividera helt enkelt 10 procent av talet med 2. Till exempel är 5 procent av 230 23 dividerat med 2, eller 11,5.

Hur man gör procentsatser i huvudet

Så hur mycket är 15 procent av 210? Du kan använda de fyra nyckelprocenten du memorerat för att räkna ut detta. Tänk på att 15 procent läggs till 5 procent till 10 procent. Eftersom 10 procent av 210 är 21 och 5 procent är hälften av det, eller 10,5, så är 15 procent 21 lagt till 10,5, eller 31,5.

Vad sägs om 75 procent av 440? Här kan du räkna ut att 75 procent läggs till 50 procent till 25 procent. Eftersom 50 procent av 440 är hälften av det, eller 220, och 25 procent av 440 är en fjärdedel, eller 110, så läggs 75 procent till 220 till 110, eller 330.

På detta sätt kan du kombinera 5 procent, 10 procent, 25 procent och 50 procent för att beräkna en mängd olika procentsatser i ditt huvud. Om du behöver beräkna en procentsats som inte är en multipel av 5, kan du använda den här tekniken för att uppskatta svaret mycket noggrant.

Hur man beräknar procent som är större än 100 procent

För att beräkna en procentandel som är större än 100 procent, helt enkelt flytta decimalen av procenten ​två blanksteg​ åt vänster och använd svaret för att multiplicera talet i fråga. Du kan göra detta för att räkna ut vad som är 350 procent av 20. Om du flyttar decimalen för procenten två mellanslag åt vänster får du 3,5. Genom att multiplicera 20 med 3,5 får du svaret, vilket är 70.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg