Ersättningsmetod Algebra Arbetsblad

01

av 06

Ersättningsmetod Arbetsblad 1 av 6

Arbetsblad för ersättningsmetod. D. Russell

Skriv ut kalkylbladet för att lösa de linjära ekvationerna med hjälp av substitutionsmetoden.

Svaren finns på andra sidan i PDF:en.

y = −3x

y = x − 8

y = 3 x

y = −8x

y = −2x

y =‐4x + 10

y = −7x

y =−4x − 12

y = 3 x

y =2x − 7

y = 2 x + 3

y = 3

y = 6x + 22

y = −8

y =2 x – 5

y =x

y = 4x + 10
y = −6

y = 8

y =−2 x + 22

y = 4

y =4 x − 24

y = −6 x

y =−3x

Skriv ut arbetsbladet i PDF, svaren finns på andra sidan av PDF

Tutorial för ersättningsmetod

02

av 06

Ersättningsmetod Arbetsblad 2 av 6

Arbetsblad för ersättningsmetod.

D. Russell

Skriv ut kalkylbladet för att lösa de linjära ekvationerna med hjälp av substitutionsmetoden.

Svaren finns på andra sidan i PDF:en.

y = −7x

y = −7

y = −6

y = −7 x + 1

y = −4

y =−6 x − 4

y = 3x − 3

y = −3

y = 3x − 1

y = −1

y = 0

y = 4x

y =−4x − 1

y = 3

y = 2

y =5x + 7

y = 6 x

y =−3x – 9

y = 2x

y =−2x + 24

y = −5 x
y =6x + 11

y = 2
y = −6 x − 22

Skriv ut arbetsbladet i PDF, svaren finns på andra sidan av PDF

03

av 06

Utbyte Metod arbetsblad 3 av 6

Arbetsblad för ersättningsmetod.

D. Russell

Skriv ut kalkylbladet för att lösa de linjära ekvationerna med hjälp av substitutionsmetoden.

Svaren är på den andra sidan i PDF-filen.

y =3x + 1

y = 7

y = −2x

y =8x – 10

y =x − 12

y = −2x

y =5

x − 6y = 7x

y = − 2x

y =2x – 20

y =−4x + 16
y = −2x

y =−2x − 6

y = −8x

y =−5x + 5

y = −6x

y =3x + 14

y = 5

y = 2x

y =6x + 8

y = 5x

y =8x – 24

y =7x + 24

y = 3

Skriv ut arbetsbladet i PDF, svaren finns på sidan 2 i PDF

04

av 06

Ersättningsmetod Arbetsblad 4 av 6

Arbetsblad för ersättningsmetod.

D. Russell

Skriv ut kalkylbladet för att lösa de linjära ekvationerna med hjälp av substitutionsmetoden.

Svaren finns på andra sidan i PDF:en.

y = −7x

y =−x – 4

y = −4

y =−2x – 2

y =−3x − 12
y = −6

y = 8

y =x + 8

y = 3

y =−3x – 21

y = −6

y =−7x – 6

y =−8x − 8

y = −8

y = 3
y =x – 2

y =2x − 1

y = −3

y = 3x − 23
y = − 2

11.) y = −6x

y =−7x – 6

12.) y = −4x

y =−5x − 5

Skriv ut arbetsbladet i PDF, svaren finns på andra sidan av PDF

05

av 06

Ersättningsmetod Arbetsblad 5 av 6

Arbetsblad för ersättningsmetod.

D. Russell

Skriv ut kalkylbladet för att lösa de linjära ekvationerna med hjälp av substitutionsmetoden.

Svar finns på andra sidan i PDF-filen.

y = 5
y =2x – 9

y =5x − 16

y = 4

y = −4x + 24

y = −7x

y = x + 3

y = 8

y = −8

y =−7x + 20

y = −7x + 22

y = −6

y = −5

y =−x + 19

y =4x + 11

y = 3

y =−6x + 6

y = −5x

y = −8

y =5x + 22

y =−2x − 3
y = −5x

y =−7x − 12
y = −4

Skriv ut arbetsbladet i PDF, svaren finns på andra sidan av PDF

06

av 06

Ersättningsmetod arbetsblad 6 av 6

y = −7x + 22

y = −6

y = −5

y =−x + 19

y =4x + 11
y = 3

y = −6x + 6
y = −5x

y = −8
y =5x + 22

y =−2x − 3

y = −5x

y =−7x − 12

y = −4

Skriv ut arbetsbladet i PDF, svaren finns på andra sidan av PDF

Redigerad av Anne Marie He lmenstine, Ph.D.