Förstå Phlogiston-teorin i tidig kemihistoria

Mänskligheten kan ha lärt sig hur man gör upp eld för många tusen år sedan, men vi förstod inte hur det fungerade förrän mycket mer nyligen. Många teorier föreslogs för att försöka förklara varför vissa material brann, medan andra inte gjorde det, varför eld avgav värme och ljus och varför bränt material inte var detsamma som utgångsämnet.

Flogistonteorin var en tidig kemisk teori för att förklara oxidationsprocessen, vilket är den reaktion som sker under förbränning och rost. Ordet ”phlogiston” är en antik grekisk term för ”bränna upp”, som i sin tur kommer från grekiskan ”flox”, som betyder låga. Phlogistonteorin föreslogs först av alkemisten Johann Joachim (JJ) Becher 1667. Teorin uttalades mer formellt av Georg Ernst Stahl 1773.

Betydelsen av flogistonteorin

Även om teorin sedan har förkastats, är den viktig eftersom den visar övergången mellan alkemister som tror på de traditionella elementen jord, luft, eld och vatten, och sanna kemister, som utförde experiment som ledde till identifieringen av sanna kemiska element och deras reaktioner.

Hur Phlogiston var tänkt att fungera

I grund och botten var teorin att allt brännbart material innehöll en substans som kallas flogiston. När detta ämne brändes frigjordes flogistonen. Phlogiston hade ingen lukt, smak, färg eller massa. Efter att flogistonen befriats ansågs det kvarvarande materialet vara deflogisterat, vilket var vettigt för alkemisterna, eftersom man inte kunde bränna dem längre. Askan och resterna som blev över från förbränningen kallades ämnets kalk. Calxen gav en ledtråd till felet i flogistonteorin, eftersom den vägde mindre än den ursprungliga materien. Om det fanns ett ämne som heter flogiston, vart tog det vägen?

Ett förklaringen var att flogiston kan ha negativ massa. Louis-Bernard Guyton de Morveau föreslog att det helt enkelt var att flogiston var lättare än luft. Ändå, enligt Archimedes princip, kunde inte ens vara lättare än luft förklara massförändringen.

På 1700-talet trodde inte kemister att det fanns ett grundämne som hette flogiston. Joseph Priestly trodde att brandfarlighet kan vara relaterad till väte. Även om flogistonteorin inte gav alla svar, förblev den den principiella teorin om förbränning fram till 1780-talet, när Antoine-Laurent Lavoisier visade att massan inte riktigt gick förlorad under förbränningen. Lavoisier kopplade oxidation till syre och utförde många experiment som visade att grundämnet alltid var närvarande. Inför överväldigande empiriska data ersattes flogistonteorin så småningom med sann kemi. År 1800 accepterade de flesta forskare syrets roll i förbränning.

Flogistikerad luft, syre och kväve

Idag vet vi att syre stöder oxidation, vilket är anledningen till att luft hjälper till att mata en eld. Om du försöker tända en eld i ett utrymme som saknar syre, kommer du att ha det jobbigt. Alkemisterna och tidiga kemister märkte att eld brann i luft, men inte i vissa andra gaser. I en förseglad behållare skulle så småningom en låga brinna ut. Men deras förklaring var inte riktigt rätt. Den föreslagna flogistikerade luften var en gas i flogistonteorin som var mättad med flogiston. Eftersom den redan var mättad, tillät inte flogistikerad luft frisättning av flogiston under förbränning. Vilken gas använde de som inte stödde eld? Flogistikerad luft identifierades senare som grundämnet kväve, vilket är det primära elementet i luft, och nej, det kommer inte att stödja oxidation.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?