Förstå X-Intercept för en kvadratisk funktion

En parabel med två X-skärningar

Använd fingret för att spåra den gröna parabeln i bilden i nästa avsnitt. Lägg märke till att ditt finger rör vid x-axeln vid (-3,0) och (4,0). Därför

x

-intercepts är (-3,0) och (4,0).

Observera att x-avsnitten inte bara är -3 och 4. Svaret bör vara ett ordnat par. Observera också att y-värdet för dessa punkter alltid är noll.

En parabel med en X-intercept

Krishnavedala/Wikimedia Commons/Creative Commons 3.0

Använd fingret för att spåra den blå parabeln i bilden i det här avsnittet. Lägg märke till att ditt finger nuddar x-axeln vid (3,0). Därför är x-snittet (3,0).

En fråga att ställa för att kontrollera din förståelse är, ” När en parabel bara har en x-skärningspunkt, är spetsen alltid x-skärningspunkten?”

En parabel utan X-Intercepts

Olin/Wikimedia Commons/Creative Commons 3.0

Använd fingret för att spåra den blå parabeln i det här avsnittet. Observera att ditt finger inte rör vid x-axeln. Därför har denna parabel inga x-skärningar.

]”>

Utvald video

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?