Förstår du algebraiska föräldrafunktioner?

01

av 09

Typer av funktioner

 • Linjär
 • Kvadratisk

  Absolutvärde
 • Exponentiell tillväxt
 • Exponentiellt förfall

Trigonometrisk (sinus, cosinus, tangent)

 • Rationell
 • Exponentiell

 • Roten ur
 • 02

  av 09

  Linjär överordnad funktion

  • Ekvation: y = x
  • Domän: Alla reella tal

  Omfång: Alla reella tal
 • Linjens lutning:
  m

  = 1
 • Y-avsnitt: (0,0)

 • 03

  av 09

  Kvadratisk föräldrafunktion

    Ekvation: y = x2
   • Domän: Alla reella tal
   • Omfång: Alla reella tal större än eller lika med 0. (y ≥ 0)

   • Y-avsnitt: (0,0)
   • S-skärning: (0,0)

    Symmetrilinje: (x = 0)
   • Vertex: (0,0)
   04

   av 09

    Absolut värde föräldrafunktion

    Ekvation: y = |x|

    Domän: Alla reella tal

   Område: Alla reella tal större än eller lika med 0. (y ≥ 0)

   Y-avsnitt: (0,0)

  • X-skärning: (0,0)
   • Symmetrilinje: (x = 0)

    Vertex: (0 ,0)

    05

    av 09

    Exponentiell tillväxt föräldrafunktion

    • Ekvation: y = b
     x

     (där |b| > 0)
    • Domän: Alla reella tal

     Omfång: Alla reella tal större än eller lika med 0. (y ≥ 0 )

      Y-avsnitt: (0,1)

       06

       av 09

        Exponentiell decay föräldrafunktion

          Ekvation: y = bx

          Domän: Alla reella tal

          Omfång: Alla reella tal större än eller lika med 0. (y ≥ 0)

         • Y-skärning: (0,1)

         07
         av 09

          Sinus föräldrafunktion

            Ekvation: y = synd

           Domän: Alla reella tal

           Omfång: Alla reella tal mellan -1 och 1 (-1≤ y ≤ 1)

          08

          av 09

         Cosinus föräldrafunktion

         Ekvation: y = cosx

         Domän: Alla reella tal

        Omfång: Alla reella tal mellan -1 och 1 (-1≤ y ≤ 1)

       09

       av 09

       Tangent Parent Function

       Ekvation : y = tanx