Hjälp barn att beräkna arean och omkretsen av cirklar

01

av 02

Arbetsblad #1 omkrets

D. Russell

I de gemensamma kärnstandarderna för utvärdering av matematikundervisning hos elever, följande färdighet krävs: Känna till formlerna för en cirkels area och omkrets och använd dem för att lösa problem och ge en informell härledning av sambandet mellan en cirkels omkrets och area.

För att eleverna ska kunna fylla i dessa arbetsblad måste de förstå följande ordförråd: område, formel, cirkel , omkrets, radie, pi och symbolen för pi och diameter.

Eleverna borde ha arbetat med enkla formler på omkrets och area av andra tvådimensionella former och haft lite erfarenhet av att hitta omkretsen av en cirkel genom att göra aktiviteter som att använda sträng för att spåra cirkeln och sedan mäta strängen för att bestämma cirkelns omkrets.

Det finns många miniräknare som hittar omkretsen och områdena av former men det är viktigt för eleverna att kunna förstå begreppen och tillämpa formlerna innan du går till kalkylatorn.

02

av 02

Arbetsblad #2 omkrets

D. Russell

Vissa lärare kräver att eleverna memorerar formler, men eleverna behöver inte memorera alla formlerna. Vi tycker dock att det är viktigt att komma ihåg värdet på konstanten Pi vid 3,14. Även om Pi tekniskt sett representerar ett oändligt tal som börjar med 3,14159265358979323846264…, bör eleverna komma ihåg basformen för Pi som ger tillräckligt noggranna mätningar av cirkelns area och omkrets.

I alla fall bör eleverna vara det kunna förstå och tillämpa formlerna på några frågor innan du använder en grundläggande miniräknare. Grundläggande miniräknare bör dock användas när begreppet har förståtts för att eliminera risken för beräkningsfel.

Läroplanen varierar från stat till stat , land till land och även om detta koncept krävs i sjunde årskursen i Common Core Standards, är det klokt att kontrollera läroplanen för att avgöra vilken klass dessa arbetsblad är lämpliga för.

Fortsätt att testa dina elever med dessa ytterligare omkretsar och områden av cirklar arbetsblad: Arbetsblad 3, Arbetsblad 4, Arbetsblad 5, Arbetsblad 6, Arbetsblad 7 och Arbetsblad 8.