Hubrisbrott i grekisk tragedi och lag

Hubris är överdriven stolthet (eller ”överväldigande” stolthet), och kallas ofta ”den stolthet som kommer före fallet.” Det fick allvarliga konsekvenser i grekisk tragedi och lag.

Huvudpersonen Ajax i Sophocles Ajax tragedi uppvisar hybris genom att tro att han inte behöver hjälp av Zeus. Sofokles Oidipus uppvisar hybris när han vägrar acceptera sitt öde. I grekisk tragedi leder hybris till konflikt, om inte straff eller död, men när Orestes, med hybris, tog på sig att hämnas sin far – genom att döda hans mor, frikände Athena honom.

Aristoteles diskuterar hybris i Retorik

1378b. Redaktör JH Freese noterar om denna passage:

In Attic law hybris (förolämpande, förnedrande behandling) var ett allvarligare brott än aikia (kroppslig misshandel). Det var föremål för ett statligt åtal ( graphê), aikia av en privat talan ( dikê) för skadestånd. Straffet bedömdes i domstol och kan till och med bli döden. Det måste bevisas att den tilltalade slog det första slaget.

Även känd som: Överdriven stolthet

Exempel: Nära slutet av Odyssey, straffar Odysseus friarna för deras hybris i hans frånvaro.

]”>

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg