Hur använder människor Mode, Mean & Average varje dag?

Information finns runt omkring oss. Antalet elever i en skola, hur mycket pengar en genomsnittlig medborgare i en stad tjänar, eller temperaturen för din semesterdestination, är alla siffror som är viktiga i vardagen. Men hur kan man ta massor av information, som det belopp som alla invånare i en stad tjänar, och göra den meningsfull? Det är här statistik som medelvärde, median och läge blir ett värdefullt verktyg. Var och en har ett specifikt sätt att se på en grupp av data, och var och en kan ge dig en annan inblick i hur information beter sig i den verkliga världen omkring dig.

Läget förekommer mest

När man tittar på en uppsättning information, läget är helt enkelt det nummer som förekommer oftast i uppsättningen. Föreställ dig att du bor i en liten stad där de flesta är anställda av en fabrik och tjänar minimilön. En av fabriksägarna bor i staden och hans lön uppgår till miljontals dollar. Om du använder ett mått som genomsnittet för att försöka jämföra lönerna i staden som helhet, skulle ägarens inkomster allvarligt kasta av sig siffrorna. Det är här måttet på läge kan vara användbart i den verkliga världen. Den berättar vad de flesta databitarna gör inom en uppsättning information.

Medelvärdet

Medelvärdet kallas vanligtvis medelvärde, men det är inte den enda typen av medelvärde. Medelvärdet används ofta inom forskning, akademiker och inom idrotten. När du tittar på en basebollmatch och du ser spelarens slagmedelvärde, representerar det antalet det totala antalet träffar delat med antalet gånger som slagträ. Den siffran är med andra ord medelvärdet. I skolan är det slutbetyg du får på en kurs oftast ett medelvärde. Detta medelvärde representerar det totala antalet poäng du fick i klassen dividerat med antalet möjliga poäng. Detta är den klassiska typen av medelvärde – när din totala prestation på många objekt utvärderas med ett enda tal.

Median är en annan typ av medelvärde

Även om medelvärdet är den vanligaste typen av medelvärde, kan medianen också användas för att uttrycka medelvärdet för en grupp. Mediantalet i en grupp hänvisar till den punkt där hälften av talen är över medianen och den andra hälften är under den. Du kanske hör om medianlönen för ett land eller en stad. När medelinkomsten för ett land diskuteras används medianen oftast eftersom den representerar mitten av en grupp. Medelvärdet tillåter mycket höga eller mycket låga siffror att påverka resultatet, men medianen är ett utmärkt mått på mitten av en datagrupp.

Välja en åtgärd

Som konsument av information är det viktigt att du kan fatta beslut om vilka åtgärder som är mest användbara. Bara för att du kan använda medelvärde, median och läge i den verkliga världen betyder det inte att varje mått gäller för vilken situation som helst. Till exempel, om du vill hitta medelbetyget på ett prov för din klass men en elev somnade och fick 0, skulle medelvärdet visa ett mycket lägre medelvärde på grund av ett lågt betyg, medan medianen skulle visa hur mellangruppen av eleverna gjorde poäng. Att använda dessa mått i vardagen innebär inte bara att förstå skillnaderna mellan dem, utan också vilken som är lämplig för en given situation.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel