Hur man ändrar 1/4 till en decimalform

Bråk är delar av heltal. De innehåller en övre del som kallas täljaren och en nedre del som kallas nämnaren. Täljaren är räkningen av hur många delar av nämnaren som finns. Decimaler är typer av bråk. Den enda skillnaden är att nämnaren för en decimal är ett. Bråk är lättare att visualisera, medan decimaler är lättare att använda i matematiska beräkningar och numerisk analys.

  )

  Leta upp täljaren. Täljaren är den övre delen av bråket, eller 1 i det här fallet.

  Leta reda på nämnaren. Nämnaren är den nedre delen av bråkdelen, eller 4 i detta fall.

  Dividera täljaren med nämnaren till en hundradels plats. Resultatet av 1 delat med 4 är 0,25.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Den kvadratiska formeln – One x-intercept

 • 4 arbetsblad för att lösa andragradsekvationer

 • Hur man hittar y-skärningspunkten för en parabel

 • Hur man beräknar provisioner med hjälp av procent

 • Förstår du algebraiska föräldrafunktioner?

 • Fuskblad för positiva och negativa siffror