Hur man ändrar 1/4 till en decimalform

Bråk är delar av heltal. De innehåller en övre del som kallas täljaren och en nedre del som kallas nämnaren. Täljaren är räkningen av hur många delar av nämnaren som finns. Decimaler är typer av bråk. Den enda skillnaden är att nämnaren för en decimal är ett. Bråk är lättare att visualisera, medan decimaler är lättare att använda i matematiska beräkningar och numerisk analys.

  )

  Leta upp täljaren. Täljaren är den övre delen av bråket, eller 1 i det här fallet.

  Leta reda på nämnaren. Nämnaren är den nedre delen av bråkdelen, eller 4 i detta fall.

  Dividera täljaren med nämnaren till en hundradels plats. Resultatet av 1 delat med 4 är 0,25.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Högskoleprovets utmaningar – matematik

 • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

 • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

 • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

 • Hur man testar Chi-Square

 • Vilka är några egenskaper hos protein?