Hur man avgör om ett tal är primtal

Ett primtal är ett tal som är större än 1 och som inte kan delas jämnt med något annat tal förutom 1 och sig själv. Om ett tal kan delas jämnt med någon annat tal som inte räknar sig självt och 1, det är inte primtal och hänvisas till som ett sammansatt tal.

Faktorer vs. Multipler

När man arbetar med primtal bör eleverna känna till skillnaden mellan faktorer och multipler. Dessa två termer är lätta att förväxla, men

faktorer är tal som kan delas jämnt i det givna talet, medan multiplar är resultatet av att multiplicera det talet med ett annat.

Dessutom är primtal heltal som måste vara större än ett, och som ett resultat anses inte noll och 1 som primtal, inte heller är något tal mindre än n noll. Talet 2 är det första primtalet, eftersom det bara kan delas med sig självt och talet 1.

Använda faktorisering

Med hjälp av en process som kallas faktorisering kan matematiker snabbt avgöra om ett tal är primtal. För att använda faktorisering måste du veta att en faktor är vilket tal som helst som kan multipliceras med ett annat tal för att få samma resultat.

Till exempel är primtalsfaktorerna för talet 10 2 och 5 eftersom dessa heltal kan multipliceras med varandra till lika med 10. Men 1 och 10 anses också vara faktorer på 10 eftersom de kan multipliceras med varandra till lika med 10. I det här fallet är primtalsfaktorerna 10 5 och 2, eftersom både 1 och 10 inte är primtal .

Ett enkelt sätt för elever att använda faktorisering för att avgöra om ett tal är primtal är genom att ge dem konkreta räkneobjekt som bönor, knappar eller mynt. De kan använda dessa för att dela in föremål i allt mindre grupper. Till exempel kan de dela upp 10 kulor i två grupper om fem eller fem grupper om två.

Använda en kalkylator

Efter att ha använt den konkreta metoden som beskrivs i föregående avsnitt kan eleverna använda miniräknare och begreppet delbarhet för att avgöra om ett tal är primtal.

Låt eleverna ta en miniräknare och knappa in talet för att avgöra om det är primtal. Antalet ska delas upp i ett heltal. Ta till exempel talet 57. Låt eleverna dividera talet med 2. De kommer att se att kvoten är 27,5, vilket inte är ett jämnt tal. Låt dem nu dividera 57 med 3. De kommer att se att denna kvot är ett heltal: 19. Så, 19 och 3 är faktorer av 57, vilket alltså inte är ett primtal.

Andra metoder

Ett annat sätt att ta reda på om ett tal är primtal är att använda ett faktoriseringsträd, där eleverna bestämmer de gemensamma faktorerna för flera tal. Till exempel, om en elev faktoriserar talet 30, kan hon börja med 10 x 3 eller 15 x 2. I varje fall fortsätter hon att faktorisera—10 (2 x 5) och 15 (3 x 5). Slutresultatet kommer att ge samma primtalsfaktorer: 2, 3 och 5 eftersom 5 x 3 x 2 = 30, liksom 2 x 3 x 5.

Enkel indelning med penna och papper kan också vara en bra metod för att lära unga elever hur man bestämmer primtal. Dela först talet med 2, sedan med 3, 4 och 5 om ingen av dessa faktorer ger ett heltal. Den här metoden är användbar för att hjälpa någon som precis har börjat förstå vad som gör ett tal till primtal.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?