Hur man beräknar bågens längd, mittvinkel och omkrets för en cirkel

Att beräkna en cirkels båglängd, centrala vinkel och omkrets är inte bara uppgifter, utan viktiga färdigheter för geometri, trigonometri och vidare. Båglängden är måttet på en given sektion av en cirkels omkrets; en central vinkel har en vertex i mitten av cirkeln och sidorna som passerar genom två punkter på cirkeln; och omkretsen är avståndet runt cirkeln. Spetsen är cirkelns mittpunkt. Att beräkna var och en av dessa är lätt om du har rätt verktyg och du använder rätt formler.

Beräkna centralvinkeln

Placera gradskivans origo på vinkelns vertex.

Placera gradskivans baslinje på en av vinkelns sidor.

Anteckna siffran på gradskivan där den andra sidan av vinkeln går genom kanten på gradskivan. Om vinkeln är större än 90 grader, registrera det översta numret; om vinkeln är mindre än 90 grader, registrera den lägre siffran. Detta är mätningen av din mittvinkel.

Beräkna omkrets

Mät från en punkt på cirkeln till mittvinkelns vertex för att bestämma cirkelns radie.

Multiplicera radien med pi, en konstant som är lika med ungefär 3,14.

Multiplicera resultatet med 2 för att slutföra omkretsberäkning.

Beräkna båglängd

Beräkna cirkelns omkrets.

Beräkna cirkelns mittvinkel med hjälp av gradskivan och representera sedan denna vinkel som en bråkdel. Eftersom det finns 360 grader i alla cirklar, gör 360 till nämnaren för bråket. Vinkelmåttet är täljaren.

Dela täljaren med nämnaren för att placera talet i decimalform.

Multiplicera omkretsen med decimalen för att lära dig båglängden för den sektionen av cirkeln.

Saker du behöver

Gradskiva

Linjal

Kalkylator

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel