Hur man beräknar en T-statistik

T-statistik används vid beräkning av statistik med små urval (det vill säga när en urvalsstorlek, n, är mindre än eller lika med 30), och ersätter z- statistisk. En t-statistik är nödvändig eftersom populationens standardavvikelse, definierad som måttet på variabilitet i en population, inte är känd för ett litet urval. T-statistik, å andra sidan, tillåter användning av urvalets standardavvikelse, eller s, som mäter ett specifikt urvals variation, och är mer tillämplig på mindre urval.

Hitta värdena

Hitta provmedelvärdet, x-stapel. Detta beräknas genom att addera alla värden i urvalet och dividera med antalet enheter i denna summering, n. I vissa fall kommer detta värde att ges till dig som standard.

Hitta populationens medelvärde, μ (den grekiska bokstaven mu). Du kan beräkna detta värde genom att lägga till alla värden i den observerade populationen och sedan dividera med antalet enheter i denna summering, n. Detta värde anges ofta som standard.

Beräkna provets standardavvikelse, s. Gör detta genom att ta kvadratroten av variansen, om den är given. Om inte, hitta variansen: Ta ett värde i stickprovet, subtrahera det från stickprovets medelvärde och kvadrera skillnaden. Gör detta för varje värde och lägg sedan ihop alla värden. Dividera detta totala värde med antalet enheter i beräkningen minus 1, eller n-1. När du har hittat variansen tar du kvadratroten ur den.

Beräkna T-statistiken

Subtrahera populationsmedelvärdet från urvalets medelvärde: x-bar – μ.

Dividera s med kvadratroten ur n, antalet enheter i urvalet: s ÷ √(n).

Ta värdet du fick från att subtrahera μ från x-stapeln och dividera det med värdet du fick från att dividera s med kvadratroten ur n: (x-bar – μ) ÷ (s ÷ √).

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?