Hur man beräknar förhållandet mellan två tal

Anta att någon sa till dig att varje tum regn motsvarar 13 tum snö i genomsnitt i USA. (Detta är sant med minst en tillförlitlig datamängd, men mängden snö per tum regn kan vara så lite som 2 tum i fallet med snöslask och så mycket som 50 tum i fallet med lätt pudersnö.) Detta betyder att om det är tillräckligt kallt, vad som skulle ha varit 1 tum regn enligt väderprognosen är 13 tum nysnö utanför ditt fönster.

Men tänk om mängden snö är annorlunda, säg, en jäkla storm som faller 26 tum över din stad? Skulle du då kunna avgöra hur mycket regn detta kunde ha varit under varmare förhållanden? Det vill säga, om du redan vet att 1 av x betyder 13 av y (eller någon annan kombination av tal), kan du expandera

detta till menar att givet valfritt värde för antingen x eller y, kan du räkna ut det andra?

Vad är ett förhållande?

Svaret på ovanstående fråga är ja, och det är här begreppet förhållandet mellan två siffror blir en del av dina matematiska färdigheter – även om du inte har några planer på att bli vare sig skidåkare eller meteorolog.

Ett förhållande är ett slags bråk, ett hela talet

(… -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 …) ” över” en annan. Detta är samma grundläggande operator som division, så ett förhållande är också en

kvot. Exempel är 1/3 och 8 298/27 209.

Från ”Ratio-Like” till Ratio

Siffran 10,2/34 är inte

ett förhållande, eftersom täljaren

(det översta numret) är ett decimaltal. Sättet att omvandla detta tal till ett förhållande är att multiplicera täljaren och nämnaren (nedre talet) med rätt tiopotens för att eliminera decimalkomma. I det här fallet, (10) = 102/340, vilket är ett förhållande.

Detta förhållande kan förenklas till 3/10 genom att dividera både täljaren och nämnaren med den största gemensamma faktorn av varje, vilket är det största talet som passar ett jämnt antal gånger i båda. I det här fallet är denna siffra 34. Men generellt behöver du inte förenkla nyckeltal om du inte blir ombedd att göra det. (Dela 10,2 med 34 ger också decimaltalet 0,3, som du omedelbart kan känna igen som förhållandet 3/10.)

Förhållandeexempel

I ett antal berömda traditionella berättelser som gått i arv genom olika kulturer har världen någon gång belägrads av kolossala, till och med förödande mängder nederbörd. Anta att det kom mer än 3 fot regn i ditt område och en granne krävde att du skulle omvandla 40 tum regn till snö ifall det skulle bli kallare än väntat innan nederbörden började.

Baserat på ovanstående diskussioner vet du att ”1 är till 13 som x är till y” är lösbar så länge du har antingen x eller y. Du behöver ingen speciell kvotkalkylator; ställ bara in en proportion:

(1″ regn/13″ snö) = (40″ regn / y tum snö)

1/13 = 40/år; (40) (13)/1 = y = 520″

”520 tum snö skulle vara hur många fot?” bör vara din första fråga efter att ha erhållit denna ögonöppnande summa, och svaret är (520/12) = 43,333… eller 43 fot, 4 tum. Det skulle räcka för några dagars ledighet från skolan!

Snöackumuleringsräknare

Online hittar du hemsidor som gör några enkla beräkningar fram och tillbaka mellan regn och ett par olika sorters snö. Observera att vissa källor använder något andra siffror än beskrivna ovan; omvandlingar från snö till regn beror på temperatur och andra faktorer och är alltid avsedda som rimliga förväntningar och inget mer.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?