Hur man beräknar mittpunkten mellan två tal

En mittpunkt definieras som en punkt som är exakt i mitten mellan två andra punkter. Mittpunkten mellan två siffror är talet exakt i mitten av de två talen. Att beräkna mittpunkten är samma sak som att beräkna medelvärdet av två tal. Därför kan du beräkna mittpunkten mellan två valfria tal genom att lägga ihop dem och dividera med två.

Anta till exempel att du vill hitta mittpunkten mellan siffrorna 2 och 32.

Lägg först till de två talen: 2 + 32 = 34.

För det andra, dividera summan med 2: 34 / 2 = 17.

Midpunkten mellan 2 och 32 är 17.

Samma process fungerar med heltal som har ett negativt värde. Till exempel, om du vill hitta mittpunkten mellan 4 och -2 är 2, vilket är 4 + -2 (eller 4 – 2) dividerat med 2.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Den kvadratiska formeln – One x-intercept

  • 4 arbetsblad för att lösa andragradsekvationer

  • Hur man hittar y-skärningspunkten för en parabel

  • Hur man beräknar provisioner med hjälp av procent

  • Förstår du algebraiska föräldrafunktioner?

  • Fuskblad för positiva och negativa siffror