Hur man beräknar mol av en förening

Kemister använder ”moles”, härlett från det tyska ordet för molekyl, som ett sätt att beskriva mängden av en kemisk förening. Medan enheter som gram eller pund beskriver massan av en kemikalie, beskriver mol antalet partiklar – antingen atomer eller molekyler – av den föreningen. En mol är lika med ett mycket stort antal partiklar: 6,02 x 10^23 av dem. Du kan hitta mol av vilken massa som helst av vilken förening som helst.

Skriv ner molekylformeln för den förening som du beräknar antalet mol för. Molekylformeln specificerar typerna av elementära atomer och kvantiteterna av varje typ som ingår i en molekyl av föreningen. Molekylformeln för vatten är till exempel H2O, vilket visar att varje vattenmolekyl är gjord av två atomer i grundämnet väte och en syreatom.

Slå upp atomvikten för varje typ av atom i formeln. Denna information finns i de flesta periodiska system. Atomvikten för syre är 16,00 och den för väte är 1,008.

Multiplicera atomvikten för varje grundämne i föreningen med mängden atomer av det elementet i föreningens formel, lägg sedan till alla resulterande produkter. När det gäller vatten, multiplicera atomvikten av väte med två och atomvikten av syre med ett, lägg sedan till produkterna. Numeriskt skulle detta vara (2)(1,008) + (1)(16,00) = 18,016. Detta är föreningens molära massa; den har enheter av gram per mol.

Dividera föreningens massa i gram med molmassa du just beräknat. Svaret är antalet mol av den massan av förening. Till exempel är 25 gram vatten lika med 25/18,016 eller 1,39 mol.

Saker du behöver

Periodiska systemet

Miniräknare

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?