Hur man beräknar Sharpe Ratio

Sharpe Ratio, skapad 1966 av Nobelpristagaren William F. Sharpe, är en ekvation för att beräkna riskjusterad utveckling för en aktieportfölj. Kvoten avgör om en portföljs vinst kan hänföras till korrekt tänkande eller hög risk. Ju högre kvot, desto bättre har portföljen presterat efter att ha justerats för risk. Även om en viss portfölj kan generera en stor vinst, kan den vinsten vara resultatet av enorma och potentiellt farliga risker. Den exakta beräkningen av förhållandet kräver att man subtraherar räntan på en riskfri investering från den förväntade portföljavkastningen, dividerat med portföljens standardavvikelse:

(portföljavkastning – riskfri ränta) / portföljstandardavvikelse

Genomsnitt Avkastning och standardavvikelse

Lista den årliga avkastningen för din portfölj. Om din portfölj är fem år gammal, börja från det första året. Till exempel:

2005: 12 procent 2006: -3 procent 2007: 9 procent 2008: -8 procent 2009: 6 procent

Beräkna genomsnittet av portföljens avkastning genom att lägga ihop varje avkastningsprocent och dividera med antalet år.

Till exempel: 12 + -3 + 9 + -8 + 6 = 3,2

Detta är din portföljs genomsnittliga avkastning.

Subtrahera varje års individuell avkastning från genomsnittlig portföljavkastning. Till exempel:

2005: 3,2 – 12 = -8,8 2006: 3,2 – -3 = 6,2 2007: 3,2 – 9 = -5,8 2008: 3,2 – -8 = 11,2 2009: 3,2 – 6 = -2,8

Kvadratera de individuella avvikelserna.

Till exempel: 2005: -8,8 x -8,8 = 77,44 2006: 6,2 x 6,2 = 38,44 2007: -5,8 x -5,8 = 33,64 2008: 11,2 x 11,2 = 128,4 = 120,9

Hitta summan av varje års kvadratavvikelse.

Till exempel: 77,44 + 38,44 + 33,64 + 125,44 + 7,84 = 282,8

Dividera summan med antalet år minus ett .

Till exempel: 282,8 / 4 = 70,7

Beräkna kvadratroten av detta tal.

Till exempel: 8,408

Detta är den årliga standardavvikelsen för portföljen.

Sharpe Ratio

Placera dina tre siffror i Sharpe Ratio-ekvationen.

Ta bort andelen riskfri avkastning från kursen avkastning för portföljen.

Till exempel: (Använder tidigare siffror och avkastningen på en femårig amerikansk statsobligation) 3,2 – 1,43 = 0,3575

Dividera med standardavvikelsen.

Till exempel: 0,3575 / 8,408 = 0,04252 (ungefärligt)

Detta är din Sharpe Ratio.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel