Hur man beräknar Tangentialhastighet

Tangentiell hastighet mäter hur snabbt ett föremål som går i en cirkel färdas. Formeln beräknar den totala sträckan objektet färdas och hittar sedan hastigheten baserat på hur lång tid det tar objektet att färdas den sträckan. Om två föremål tar lika lång tid att fullborda ett varv, kommer föremålet som rör sig i cirkeln med den större radien att ha den snabbare tangentiella hastigheten. En större radie betyder att objektet färdas en längre sträcka.

Multiplicera radien med 2 för att hitta cirkelns diameter. Radien är avståndet från cirkelns centrum till kanten. Till exempel, om radien är lika med 3 fot, multiplicera 3 med 2 för att få en diameter på 6 fot.

Multiplicera diametern med pi — vilket är 3,14 — för att hitta omkretsen. I det här exemplet multiplicerar du 6 med 3,14 för att få 18,84 fot.

Dividera omkretsen med hur lång tid det tar att slutföra ett varv för att hitta tangentiell hastighet. Om det till exempel tar 12 sekunder att slutföra en rotation, dividera 18,84 med 12 för att hitta tangentialhastigheten lika med 1,57 fot per sekund.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel