Hur man beräknar torsionskonstant

Vridningskonstanten är en fysisk egenskap hos ett material. Det används oftast för att beskriva metallbalkar och betecknas med variabeln ”J.” När ett vridmoment appliceras på en metallbalk kommer den att vrida en viss vinkel. Vinkeln som balken vrider sig beror på balkens styvhet, längd och vridningskonstant. Torsionskonstanten för en stråle beror inte bara på strålens material, utan också på strålens form.

Multiplicera vridmomentet som appliceras på balken med balkens längd. Se till att längden på strålen är i meter.

Dela värdet från steg ett med strålens vridningsvinkel . Se till att vinkeln är i radianer. Om vinkeln är i grader, dividera värdet med 360 och multiplicera det med 2 pi för att omvandla det till radianer.

Dividera värdet från steg två med skjuvmodulen för Materialet. En tabell över skjuvmodulvärden för vanliga material finns i resursavsnittet. Det resulterande värdet är torsionskonstanten. Enheten för värdet är i meter^4.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel