Hur man beräknar viktade summor

En viktad summa är en summa av värden där vissa värden räknas tyngre än andra. Denna typ av summa används ofta av lärare när de räknar ut en elevs betyg. Genom att använda en viktad summa kan du lägga tonvikt på uppgifter som mer exakt återspeglar en elevs förståelse av en uppsättning begrepp. Du kan räkna ut en viktad summa genom att utföra några enkla beräkningar.

Dividera antalet poäng som en elev tjänade på en uppgift med det totala antalet möjliga poäng för den uppgiften. Till exempel, om eleven fick 22 av 25 poäng på ett test, dividera 22 med 25 för att få 0,88.

Multiplicera svaret efter uppgiftens vikt. Vikten ska vara i decimalform. Till exempel, om uppgiften räknas för 20 procent av betyget, skulle du dividera 20 med 100 för att få ett decimalvärde på 0,20. För exemplet ovan, multiplicera 0,20 med 0,88 för att få 0,176.

Upprepa beräkningarna för andra studentuppgifter. Lägg till alla dina svar för att hitta den viktade summan.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?