Hur man dimensionerar gasledningar

Korrekt dimensionering av industrigasledningar är avgörande för processdrift och säkerhet. Om en gasledning inte är rätt dimensionerad kan vätskeöverföring utgöra en flaskhals i processen. Allmän tumregel rekommenderad hastighet för vätska i en gasledning är 90-100 fot per sekund. Denna flödeshastighet används för att beräkna den erforderliga rördiametern och används för att bestämma och bekräfta processens volymflödeskrav.

Saker du behöver

  • Penna
  • Papper
  • Kalkylator

Bestäm den erforderliga volymetriska flödeshastigheten baserat på processdesignförhållanden . Processingenjörer tillhandahåller vanligtvis denna information, men för demonstrationsändamål antar vi att det krävs en gasflödeshastighet på 100 000 kubikfot per timme vid 200 psi (pounds per square inch).

Bestäm rördiametern baserat på en rekommenderad gashastighet på 95 fot per sekund. Hastigheten måste omvandlas till fot per timme genom att multiplicera det rekommenderade hastighetsvärdet med 3 600 (3 600 sekunder motsvarar en timme). Detta beräknas till 95 x 3 600 eller 342 000 fot per timme.

Dividera det erforderliga volymetriska flödet (100 000 kubikfot per timme) med hastigheten för att bestämma tvärsnittsarean för den erforderliga motsvarande rördiametern. Detta är 100 000 dividerat med 342 000 vilket är 0,29 kvadratfot.

Bestäm erforderlig inre rördiameter från tvärsnittsarean. Beräkningen använder formeln A = (d2)∏ / 4 där ”A” är tvärsnittsarean, ”d” är den inre diametern i fot och Έ är Pi som är 3,1416. Eftersom ”A” är känt blir formeln √(A x 4 / ∏) = d. Infoga siffrorna i formeln och beräkna en diameter på 0,60 fot som kan avrundas uppåt till en innerdiameter på 8 tum.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Vad är U-värde? Fönsters energieffektivitet

  • Hur man andas när man lyfter vikter |

  • Vilka är likheterna och skillnaderna mellan ett prisma och en pyramid?

  • Vilka kemikalier rostar metall snabbt?

  • Huvuddelarna av en vulkan

  • Vilka är de långsiktiga effekterna av tornados?