Hur man förklarar varför en kvadrat alltid är symmetrisk

Symmetri avser delning av en form. Om en form är delad på mitten och halvorna är exakt likadana är formen symmetrisk. Kvadrater är alltid symmetriska, för oavsett om du vänder, skjuter eller roterar dem, kommer deras halvor alltid att vara identiska. Dessutom kommer halvorna av rutorna att förbli identiska oavsett hur du delar dem — oavsett om du gör det vertikalt, horisontellt eller diagonalt.

Kongruenta vinklar

Två objekt är kongruenta om de har samma form och storlek. En kvadrat är en tvådimensionell form som har fyra lika långa sidor och fyra 90-gradersvinklar. Detta betyder att alla sidor i en kvadrat är kongruenta med varandra, och alla vinklar i en kvadrat är kongruenta med varandra. Kongruenta objekt kan vändas, skjutas eller roteras och fortfarande förbli symmetriska. Eftersom fyrkanternas fyra linjer och vinklar alltid är desamma, kommer de två sidorna av kvadraten också att matcha varandra oavsett hur du delar upp kvadraten. Däremot, medan en femhörning kan vara symmetrisk om den är halverad vertikalt, kommer den inte att vara symmetrisk om den är halverad horisontellt, eftersom toppen av femhörningen kommer till en spetsig vinkel, medan botten av den inte gör det.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel