Hur man gör ett punktdiagram

Ett punktdiagram är ett grafiskt verktyg som visar frekvensen av olika delar av kvantitativa data i en uppsättning. Att använda ett punktdiagram är idealiskt för små uppsättningar data. Det liknar ett stapeldiagram, som snabbt visar läget för en datauppsättning, men är annorlunda genom att en datauppsättning inte behöver sorteras för att snabbt skapa en graf. Det är ett bra verktyg för att ändra datamängder, eftersom det är enkelt att lägga till och ta bort data från ett punktdiagram.

Hitta lägsta och högsta värde i din datamängd. Minsta värdet är det minsta värdet i uppsättningen, maxvärdet är det största.

Rita en tallinje från minimum värde till det maximala värdet, ökande jämnt, baserat på din uppsättning data. Till exempel, om din data bara innehåller heltal mellan 10 och 14, skulle talraden bara behöva lista 10, 11, 12, 13, 14. Öka med decimaler om dina data innehåller decimaler.

Placera en prick ovanför numret på talraden för varje nummer i din datamängd. Om det redan finns en prick ovanför numret, lägg till ytterligare en prick ovanför den befintliga. När du är klar ska det finnas en prick på grafen för varje datauppsättning i datamängden.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?