Hur man hittar antalet odelade elektroner

Odelade elektroner avser yttre (valens)elektroner som inte ingår i en kovalent bindning. Delade elektroner är de som deltar i en bindning. Subtrahera antalet delade elektroner (bindningar x 2) från antalet valenselektroner för att upptäcka antalet odelade elektroner.

Valenselektroner

Delade och odelade elektroner finns i valenselektronskalet. Valenselektroner bildar ”utsidan” av en atom och deltar i bindningen. Det är viktigt att delade och odelade elektroner summerar till rätt antal valenselektroner.

Delade elektroner

Varje bindning representerar två delade elektroner. Salisbury Universitys ”Drawing Lewis Structures” illustrerar denna metod. En molekyl som NO2 skrivs som O=NEJ och ON=O. Varje streck motsvarar en bindning – ett delat elektronpar. ON=O har en kväveatom (N) med sex delade elektroner, två från varje bindning.

Subtrahera delad från Valence

För varje atom, subtrahera delade elektroner från antalet valenselektroner. Syre (O) har åtta valenselektroner. Det vänstra syret i ON=O har 8 – 2 = 6 odelade elektroner. Det högra syret har 8 – 2(2) = 8 – 4 = 4 odelade elektroner. Kväve har också åtta totala valenselektroner. I NO2 (ON=O) har den centrala kväveatomen 8 – 3(2) = 8 – 6 = 2 odelade elektroner.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg