Hur man hittar den totala ytan av en sluten cylinder

För att erhålla arean av en enkel tvådimensionell form som en cirkel eller rektangel krävs att man följer en enkel formel, men för att bestämma den totala ytan av ett tredimensionellt föremål som en kon eller sluten cylinder krävs användning av flera formler. En cylinders yta består av två cirkulära baser och en rektangel. Den senare representerar cylinderns sidoyta. För att beräkna den totala ytan krävs att man beräknar summan av bas- och sidoytor.

Beräkna basareorna genom att använda formeln för en cirkels area: A = pi r^2. Om cylinderns radie är 5, till exempel, är arean för en bas pi 5^2 eller 25pi, medan arean för båda baserna tillsammans är 2 25pi, eller 50pi.

Multiplicera basens omkrets med cylinderns höjd för att bestämma sidoytans yta. Om du skulle riva upp cylindern och lägga den platt på ett bord, skulle du upptäcka att sidoområdet helt enkelt är en rektangel vars längd är basens omkrets och vars bredd är cylinderns höjd. Med en radie på 5 är omkretsen 2 pi 5, eller 10 pi. Givet en höjd på 10, multiplicera 10pi med 5 för att få en sidoyta på 50pi.

Lägg till basareorna till den laterala ytan för att hitta den totala ytan. Med tanke på exemplet, lägg till 50pi till 50pi för att få en total yta på 100pi.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?