Hur man hittar en Z-poäng

Även kallat standardpoäng, z-poäng standardiserar på en enhetlig skala de data som erhållits från olika mätningar och tester, vilket gör det möjligt för användare att göra jämförelser med data. Punkterna på en standardnormalfördelning, som är en klockkurva som toppar vid noll och har en standardavvikelse på ett, motsvarar z-poäng. Som ett resultat representerar az-poäng antalet standardavvikelser som en poäng ligger över eller under medelvärdet. Att hitta az-poäng innebär att utföra en tvådelad beräkning med tre siffror.

Identifiera råpoängen som ska standardiseras, såväl som standardavvikelsen och medelvärdet för den givna datamängden.

Subtrahera medelvärdet från råpoängen.

Dividera skillnaden erhållen i föregående steg med standardavvikelsen. Kvoten är z-poängen.

Tips

Ett negativt z-poäng anger att råpoängen är x antalet enheter under medelvärdet, medan ett positivt z-poäng betyder att det är x enheter över medelvärdet.

Verifiera riktigheten av z-poängen du beräknade genom att multiplicera det med standardavvikelsen och sedan lägga till medelvärdet till den produkten. Den resulterande siffran ska vara lika med råpoängen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel