Hur man hittar höjden på ett prisma

De två baserna i ett prisma kan bestämma dess form, men prismats höjd avgör dess storlek. Prismor är polyeder, tredimensionella fasta kroppar med två identiska och parallella polygonala baser eller ändar. Prismats höjd är avståndet mellan dess två baser och är ett viktigt mått vid beräkningen av prismats volym och yta. Genom att arbeta baklänges med de allmänna formlerna volym = basarea höjd och ytarea = basens omkrets höjd + 2 basens area, kan du hitta alla prismas höjd.

Volym

Mät prismats bas. I det här exemplet är prismats bas kvadratisk med en sida som mäter 10 tum.

Hitta basens area genom den specifika formens areaformel. I det här exemplet är formeln för basens area en sidas mått multiplicerat med sig själv, eller 10 multiplicerat med 10, vilket motsvarar 100 kvadrattum.

Dela upp prismats volym med basens area för att hitta prismats höjd. Avsluta detta exempel, låt prismats volym vara 600 kubiktum. Att dividera 600 kubiktum med 100 kvadrattum resulterar i en höjd av 6 tum.

Ytarea

Mät prismats bas. För det här exemplet, låt basen vara en rektangel med en bredd på 4 tum och en längd på 6 tum.

Hitta basens area med den givna formens areaformel, multiplicera sedan arean med 2. I det här exemplet är formeln för basens area bredd multiplicerad med längd, eller 4 multiplicerad med 6, vilket är lika med 24 kvadrattum och 24 multiplicerat med 2 resulterar i 48 kvadrattum.

Subtrahera den fördubblade basarean från prismats yta. I det här exemplet, låt ytan vara 248 kvadrattum. Att subtrahera 48 från 248 resulterar i 200 kvadrattum.

Beräkna basens omkrets med formens omkretsformel. I det här exemplet är formeln för basens omkrets 2 bredd + 2 längd, eller 2 4 + 2 6, vilket motsvarar 20 tum.

Dela den återstående mängden ytarea från steg 3 med basens omkrets för att hitta prismats höjd. Avslutningsvis med detta exempel, att dividera 200 kvadrattum med 20 tum resulterar i en höjd av 10 tum.

Tips

Om prisma är ett riktigt föremål, mät avståndet mellan dess två baser med måttband för att hitta dess höjd.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel