Hur man hittar lutningen på en linje med två punkter

En linjes lutning, eller gradient, beskriver graden av dess lutning. Om dess lutning är 0 är linjen helt horisontell och parallell med x-axeln. Om linjen är vertikal och parallell med y-axeln är dess lutning oändlig eller odefinierad. Lutningen på grafen är en visuell representation av variabeln y:s förändringshastighet med avseende på x. Du kan därför beräkna lutningen genom att bestämma denna förändringshastighet från två valfria punkter på linjen.

Identifiera punkternas koordinater. För det här exemplet, föreställ dig att punkterna har koordinaterna för (2, 8) och (4, 3).

Subtrahera andra punktens y-koordinat från den första: 8 – 3 = 5.

Subtrahera den andra punktens x-koordinat från den första: 2 – 4 = -2.

Dividera skillnaden mellan y-koordinaterna med skillnaden mellan x-koordinaterna: -2 ÷ 5 = -0,4. Detta är linjens lutning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?