Hur man hittar radien på en cirkel inskriven i en triangel

När en elev försöker urskilja radien på en cirkel som är inskriven i vad som är en uppenbar triangel, kan det skapa ett förbryllande problem. Det verkar vara en enkel lösning på en grundläggande geometrifråga med hjälp av lärdomar från matematikkurser som tidigare deltagit under flera års studier. Den omgivande ramen kan vara uppenbar men det som ligger mellan kan orsaka en gåta. Att urskilja radien är en fråga om några få ekvationer som en gång känt kan öppna en värld av möjligheter inom många matematiska områden.

Beräkna en cirkels omkrets

Först, känna till dina grunder. Att förstå hur man räknar ut en cirkels omkrets är ett måste. Förväxla det inte med hur man beräknar omkretsen för andra objekt i geometri. Omkretsen är avståndet runt en form, till exempel en rektangel eller kvadrat. Cirkeln har sin egen uppsättning ordspråk. Avståndet runt hela cirkeln är omkretsen.

Diametern är avståndet från en lika sida av cirkeln till en annan , eller linjen som dras rakt genom cirkeln, och skär sedan cirkeln i jämna halvor. Radien är hälften av diametern, eller utrymmet från mitten av diametern till den yttre cirkelns kanter. Radien är den mest kraftfulla byggstenen för att förstå andra mätningar av cirkeln. Det ger mest information som kan manipuleras för att ta reda på annan data. Den anger dess omkrets, diameter, area och volym.

Hur man hittar mått på en triangel

Arean av en triangel kan hittas med längden och höjden på bara en sida. Denna längd kallas basen, eller b för kort, och höjden är märkt h. Höjden bildar en rät vinkel med basen. Formeln för att hitta arean av en triangel är A=1/2xbxh. När du har all information som behövs kan du hitta den totala arean av en triangel.

Låt oss använda en triangel med sidorna längden 3, 4 och 5 som exempel. Cirkeln är inskriven i triangeln. Varje sida är tangent till den faktiska cirkeln. Nu måste radien avslöjas för att arbeta med resten av frågan för att hitta ett korrekt svar. Radien mäter längden från dess centrum till dess omkrets samt avståndet från cirkelns centrum till var och en av triangelns sidor. Leta reda på radien för triangelns inskrivna cirkel genom att mäta längden på dess sidor.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel