Hur man hittar sidolängder på trianglar

Elever i geometri på gymnasiet eller högskola kan bli ombedda att hitta längden på en triangels sidor. Ingenjörer eller landskapsarkitekter kan också behöva bestämma längden på en triangels sidor. Om du känner till några av triangelns sidor eller vinklar kan du räkna ut de okända måtten.

Reguljära trianglar

Använd Pythagoras sats för räta trianglar där två sidor är given. (Denna sats är A^2 + B^2 = C^2. A och B är regelbundna sidor, och C är hypotenusan.) Om du försöker hitta hypotenusan, kvadrera de andra sidorna, addera dem och ta kvadratroten. Om du försöker hitta en annan sida än hypotenusan, kvadrat den givna sidan, subtrahera den från hypotenusan i kvadrat och ta kvadratroten av svaret.

Inse att en liksidig triangel har tre lika sidor. Därför, om en sida ges, är de andra två samma mått.

Erkänn att en likbent triangel har två lika sidor och två lika vinklar. Därför, om längden på en av de lika sidorna är okänd, kan du härleda att den andra sidan är lika lång som den angivna liknande sidan.

Oregelbundna trianglar

Börja använda cosinuslagen genom att multiplicera kvadraterna på två givna sidor. Produkten du får kommer att behövas i ett senare steg.

Multiplicera de två givna sidor. (Kvadra dem inte.)

Multiplicera svaret från steg 2 med 2 .

Multiplicera svaret från steg 3 med cosinus för den motsatta vinkeln de okända sidorna. (Använd en kalkylator med trigonometrifunktioner för att hitta cosinus för denna vinkel.)

Subtrahera svaret från steg 4 från svaret du fick i steg 1.

Ta kvadratroten av svaret från steg 5 för att hitta måttet på den okända sidan.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?