Hur man hittar ytarean på ett hexagonalt prisma

Ett hexagonalt prisma innehåller sex tvådimensionella rektangulära och två tvådimensionella hexagonformade sidor som utgör ytan. Även om varje hexagonalt prisma har sina egna dimensioner och storlekar, förblir den matematiska beräkningen för att hitta ytarean densamma. Genom att känna till längden och bredden på de rektangulärt formade sidorna och hörnlängden på en av de sexkantsformade sidorna kan du hitta ytarean mätt i kvadratiska enheter.

Hitta längden och bredden på en av de hexagonala prismats rektangulära sidor.

Multiplicera längden och bredden på de hexagonala prismats rektangulära sidorna för att erhålla ytarean på en av de rektangulära sidorna. Till exempel, om längden på den rektangulära sidan var 10 tum och bredden var 5 tum, skulle ytan på en av de rektangulära sidorna vara 50 kvadrattum (10 x 5 = 50).

Multiplicera ytarean på en rektangulär sida med 6 för att få den totala ytarean för alla rektangulära sidor på det hexagonala prismat. Om t.ex. ytarean på en rektangulär sida var 50 kvadrattum skulle den totala ytan för alla rektangulära sidor vara 400 kvadrattum (50 x 6 = 300).

Hitta längden på ett av hörnen på de hexagonformade sidorna. Eftersom den sexkantiga sidan har sex lika hörn, kan du mäta vilket som helst av de sex hörnen.

Koppla in längden på ett av hörnen på de hexagonformade sidorna i ekvationen: (3√3/2 )r^2. Om t.ex. längden på ett av hörnen är 5 tum, skulle ytarean på en av de hexagonformade sidorna vara ungefär 92 kvadrattum.

(3√3/2 )(5)^2 = 92 kvadrattum.

Multiplicera ytarean på den hexagonformade sidan med två, eftersom det finns två hexagonformade sidor på ett hexagonalt prisma. Om t.ex. ytarean på en av dessa sidor var 92 kvadrattum, skulle den totala ytarean för de två hexagonformade sidorna vara 184 kvadrattum.

Lägg till produkten du hittade i steg 3 och steg 6 för att hitta den totala ytan för det hexagonala prismat. Till exempel, om den totala ytan av de åtta rektangulära sidorna var 300 kvadrattum och den totala ytarean för de två hexagonformade sidorna var 184 kvadrattum, skulle den totala ytan för det sexkantiga prismat vara 484 kvadrattum (300 + 184) = 484).

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel