Hur man interpolerar siffror

Interpolation innebär att man använder datavärdena för att beräkna ett tal mellan dem. Detta kan göras grafiskt eller med en ekvation. Det är viktigt att veta hur man interpolerar siffror eftersom det kan hjälpa dig att bättre förstå data genom att försöka bestämma värdena för data som inte specifikt gavs i den initiala uppsättningen. Du behöver bara ett fåtal uppsättningar värden för att interpolera.

Gör en tabell över datavärdena och skapa sedan en graf från dessa värden. Till exempel kan du få uppgifter om antalet elever som underkändes på matteprovet för åren 2000, 2002, 2004 och 2006. År 2000 underkände 100 elever. 2002 misslyckades 90 elever. 2004 misslyckades 48 elever. 2006 misslyckades 32 elever. Problemet kan be dig att använda interpolation för att hitta antalet elever som inte klarade provet 2001.

Gör en graf av uppgifterna i tabellen. Sätt årtal på x-axeln och antalet elever som misslyckats på y-axeln. Förbind alla punkter med en linje.

Använd en linjal för att göra en vertikal linje från x-värdet för 2001 till linjen i grafen. Gör en horisontell linje från punkten på grafen till y-axeln. Genom att göra den här grafiska interpoleringen kan du upptäcka att cirka 95 elever underkändes i matematikprovet år 2001.

Känn till formeln för den linjära interpolationsprocessen. Formeln är y = y1 + ((x – x1) / (x2 – x1)) (y2 – y1), där x är det kända värdet, y är det okända värdet, x1 och y1 är koordinaterna som ligger under känt x-värde, och x2 och y2 är koordinaterna som ligger över x-värdet.

Skriv ner talen som du ska lägga in i ekvationen. Eftersom ditt okända x-värde är år 2001 kommer du att använda värdena i tabellen för 2000 och 2002. Därför är x = 2001, x1 = 2000, y1 = 100, x2 = 2002 och y2 = 90.

Sätt in värdena för data i den linjära interpolationsformeln. Till exempel har du y = 100 + ((2001 – 2000) / (2002 – 2000)) x (90 – 100). Du bör få ett svar på 95 elever. År 2001 misslyckades därför 95 elever i matematikprovet.

Saker Du kommer att behöva

Papper

Kalkylator

Dator

Mattebok

PennaLinjal

Graf

papper

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?