Hur man konverterar atomer till gram med en miniräknare

Det är verkligen svårt att räkna antalet atomer i någon mätning av material eftersom du inte kan se dem! Du kan inte heller helt enkelt plocka upp fem atomer och lägga dem på en våg för att hitta vikten. Av denna anledning använder forskare Avogadros tal för att tala om atomer.

Räkna partiklar: Avogadros nummer

Avogadros nummer är 6,022×1023 partiklar, som också är känd som en mole (förkortat mol). Dessa partiklar kan vara molekyler, atomer, joner etc. Avogadros nummer säger att det finns 6,022×1023 partiklar i en mol av ett ämne. Om det finns en mullvad pingisbollar betyder det att det finns 6,022×1023 pingisbollar. Det betyder också att om det finns en mol kväve betyder det att det finns 6,022×1023 kväveatomer.

Med andra ord :

Avogadros nummer talar om hur många partiklar det finns i en mol av ett ämne.

Hur många gram finns det i en mullvad?

Hur många gram av ett ämne det finns i en mol beror på ämnet i fråga.

Den molära massan av ett element eller en förening är massan per mol av det ämnet. Detta värde anges i gram/mol eller g/mol. Du kan hitta molmassan genom att titta på det periodiska systemet vid numret under elementnamnet. Till exempel är den molära massan av klor 35,45 g/mol.

Om du behöver hitta molmassan för en förening måste du addera molmassan för de enskilda elementen. Till exempel kräver den molära massan av vatten att du tar två gånger molmassan av väte och lägger till molmassan av syre för att få 18,02 g/mol.

Hur konverterar du från atomer till gram?

Nu när du vet antalet partiklar i en mol, och hur man beräknar antalet gram i en mol av det ämnet, kan du omvandla från atomer till gram.

Säg att du har 3×1024 kloratomer. Hur många gram klor är det?

Först måste du börja med att omvandla från atomer till mol.

Nu när du vet hur många mol klor 3×1024 atomer är lika med, kan du använda molaren massa för att omvandla från mol till gram.

Detta betyder att om du har 3×1024 kloratomer är det samma sak som att ha 176,6 gram klor.

Vad sägs om om du vet hur många atomer du har av ett grundämne, men den faktiska föreningen du pratar om är inte bara det grundämnet? Låt oss till exempel säga att du vet att du har 5,55×1023 syreatomer, men föreningen du vill hitta massan av är CO2.

Hur skulle du göra det?

Du vet att det finns två syreatomer per CO2

molekyler. Det betyder att för varje syreatom du har finns det en hel CO2 molekyl. Du kan nu använda denna omvandlingsfaktor för att komma till massan av CO2.
Ta en titt:

Den enda skillnaden mellan det som gjordes tidigare och det här problemet är det första steget. Du måste räkna ut hur många molekyler CO2 det finns.

Nu kan du göra precis som du gjorde innan!

Att bara känna till antalet syreatomer, du kan hitta gram CO2.

När du konverterar från atomer till gram, se alltid till att hålla reda på dina enheter!

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man andas när man lyfter vikter |

  • Vilka är likheterna och skillnaderna mellan ett prisma och en pyramid?

  • Vilka kemikalier rostar metall snabbt?

  • Huvuddelarna av en vulkan

  • Vilka är de långsiktiga effekterna av tornados?

  • Fossiler som är mest användbara för korrelation