Hur man konverterar CM till tum i Excel

Microsoft Excel erbjuder kraftfull konverteringsfunktion för användaren. Du kan använda enkla ekvationer över dataintervall för att snabbt producera nya siffror. Använd denna kraftfulla funktion för att konvertera centimeter till tum i Excel.

Öppna eller skapa ett nytt kalkylblad i Microsoft Excel. Välj ”Ny..” från filmenyn, eller tryck på ”Ctrl + N” för att skapa kalkylarket.

Ange värde för centimeter som ska konverteras i cell ”A1.” Om du till exempel vill omvandla 2,54 centimeter till tum anger du värdet ”2,54” i cell ”A1.”

Skriv in följande i cell ”B1”: = A1/2.54 . Detta definierar ekvationen som kommer att användas för att omvandla centimeter till tum. ”=” i början av raden definierar den cellen som en funktion. ”A1” hänvisar till cellen som innehåller dina data. ”/” talar om för Excel att utföra division. Värdet ”2,54” är standardomvandlingsfrekvensen för att konvertera centimeter till tum.

Tryck på enter. Cellen ”B1” visar värdet på centimeter omvandlat till tum. När exemplet avslutas visar cell ”A1” värdet ”2,54” för centimeter medan cell ”B1” visar värdet ”1” för tum.

Tips

Ange ekvationen för att omvandla centimeter till tum till valfri cell i Excel-kalkylarket genom att ersätta ”A1” i ekvation med platsen för cellen som ska konverteras.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?