Hur man konverterar kilojoule till kilokalorier

Att konvertera enheter kan vara svårt, så när du gör det är det viktigt att komma ihåg att skriva ner dina beräkningar steg för steg och att märka alla enheter. Joule (J) och kalorier, de härledda enheterna av kilojoule (kJ) och kilokalorier (kcal), används båda för att mäta energi. Tänk på att prefixet kilo (k) betyder 1 000.

Skriv ner startvärdet i kilojoule (kJ). Ta 3 kJ som exempel. Varje steg avslutas med omvandlingsprocessen för detta nummer.

Multiplicera det initiala värdet med omvandlingsfaktorn (1 000 J / 1) kJ). kJ-enheterna tar bort och lämnar dig med ett värde i J. Med hjälp av exemplet: 3 kJ x (1 000 J / 1 kJ) = 3 000 J.

Multiplicera det erhållna värdet i steg 2 med omvandlingsfaktorn (0,239 kalorier / 1 J). J-enheterna tar bort och lämnar dig ett värde i kalorier. Fortsätter med exemplet: 3 000 J x (0,239 kalorier / 1 J) = 717 kalorier.

Multiplicera värde erhållet i steg 3 av omvandlingsfaktorn (1 kcal / 1 000 kalorier). Kalorienheterna tar bort och lämnar dig med ditt slutvärde i kcal. Avslutar exemplet: 717 kalorier x (1 kcal / 1 000 kalorier) = 0,717 kilokalorier.

Märk alltid enheter när du gör beräkningar

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Högskoleprovets utmaningar – matematik

  • Hur man beräknar korrelationskoefficienter med en ekvation

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?